Bộ ký tự trong Java

Mọi ngôn ngữ nói chung, ngôn ngữ lập trình nói riêng đều phải xây dựng trên một tập hợp chữ cái (hay còn gọi là bảng chữ cái), các kí tự được nhóm lại theo một cách nào đó để tạo thành các từ, các từ lại được nhóm lại thành các câu (trong ngôn ngữ lập trình gọi là câu lệnh), một chương trình máy tính tính là một tập các câu lệnh được bố trí theo một trật tự mà người viết ra chúng sắp đặt.

bo-ky-tu-dung-trong-java

Ngôn ngữ java được được xây dựng trên bảng chữ cái unicode, do vậy ta có thể dùng các kí tự unicode để đặt tên cho các định danh. Cụ thể là

  • 26 chữ cái hoa : A B C .. Z
  • 26 chữ cái thường : a b c .. z
  • 10 chữ số : 0 1 2 .. 9
  • Các ký hiệu toán học : + - * / = ( )
  • Ký tự gạch nối : _
  • Các ký tự khác : . , : ; [ ] {} ! \ & % # $ ...
  • Dấu cách (space) dùng để tách các từ.
Avatar Administrator

Administrator

@thaycacac
Bạn cần sức mạnh, nghị lực nên cuộc sống đã đặt ra những khó khăn nghịch cảnh để bạn vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn.
Logo thể loại Java

Java

Chuyên mục học lập trình
Học Java từ cơ bản đến thông thạo cho mọi đối tượng
hello