Đặc tả ngoại lệ

Đặc tả ngoại lệ là khai báo cho trình biên dịch biết là phương thức này có thể gây ra ngoại lệ lúc thi hành.

Để khai báo biệt lệ ta sử dụng từ khoá throws trong khai báo phương thức,

ví dụ:

public void myMethod() throws IOException, RemoteException

từ khoá throws chỉ cho trình biên dịch java biết rằng phương thức này có thể ném ra ngoại lệ IOException và RemoteException, nếu một phương thức ném ra nhiều ngoại lệ thì các ngoại lệ được khai báo cách nhau bởi dấu phẩy ','

Avatar Administrator

Administrator

@thaycacac
Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người 24 giờ, còn 24 giờ ấy có giá trị bao nhiêu là do mỗi người tự định lấy.
Logo thể loại Java

Java

Chuyên mục học lập trình
Học Java từ cơ bản đến thông thạo cho mọi đối tượng
hello