Một số lớp ngoại lệ chuẩn của Java

Tên lớp ngoại lệÝ nghĩa
ThrowableĐây là lớp cha của mọi lớp ngoại lệ trong Java
ExceptionĐây là lớp con trực tiếp của lớp Throwable, nó mô tả một ngoại lệ tổng quát có thể xẩy ra trong ứng dụng
RuntimeExceptionLớp cơ sở cho nhiều ngoại lệ java.lang
ArthmeticExceptionLỗi về số học, ví dụ như ‘chia cho 0’.
IllegalAccessExceptionLớp không thể truy cập.
IllegalArgumentExceptionĐối số không hợp lệ.
ArrayIndexOutOfBoundsExeptionLỗi truy cập ra ngoài mảng.
NullPointerExceptionKhi truy cập đối tượng null.
SecurityExceptionCơ chế bảo mật không cho phép thực hiện.
ClassNotFoundExceptionKhông thể nạp lớp yêu cầu.
NumberFormatExceptionViệc chuyển đối từ chuỗi sang số không thành công.
AWTExceptionNgoại lệ về AWT
IOExceptionLớp cha của các lớp ngoại lệ I/O
FileNotFoundExceptionKhông thể định vị tập tin
EOFExceptionKết thúc một tập tin.
NoSuchMethodExceptionPhương thức yêu cầu không tồn tại.
InterruptedExceptionKhi một luồng bị ngắt.
Avatar Administrator

Administrator

@thaycacac
Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người 24 giờ, còn 24 giờ ấy có giá trị bao nhiêu là do mỗi người tự định lấy.
Logo thể loại Java

Java

Chuyên mục học lập trình
Học Java từ cơ bản đến thông thạo cho mọi đối tượng
hello