Ném ra ngoại lệ

Một phương thức sau khi đã khai báo các biệt lệ, thì bạn (hoặc chương trình thực thi java) có thể ném ra các đối tượng biệt lệ, có kiểu mà ta đã khai báo trong danh sách throws. Cú pháp của lệnh ném ra ngoại lệ:

throw ExceptionObject;

Chú ý:

  • Bạn phải chú ý giữa lệnh khai báo biệt lệ và lệnh ném ra ngoại lệ
  • Một phương thức chỉ có thể ném ra các ngoại lệ mà nó đựơc khai báo
Avatar Administrator

Administrator

@thaycacac
Muốn đổi thói quen, phải thay hành động.
Logo thể loại Java

Java

Chuyên mục học lập trình
Học Java từ cơ bản đến thông thạo cho mọi đối tượng
hello