500+

Người dùng truy cập hàng ngày

1+

Khóa học có mặt trên Kungfu Tech

2K+

Thành viên trong nhóm

20K+

Người dùng truy cập hàng tháng

Kungfu Tech

Học tập là hạt giống của kiến thức...

Lập trình thực sự giúp thúc đẩy các kỹ năng hữu ích cho hầu hết công việc trong đó có giải quyết vấn về và tư duy logic là chính. Học viết code giống như một bài tập thể dục cho não bên trái của bộ não chúng ta. Vì vậy Kungfu Tech lập ra với mong muốn chia sẻ kiến thức lập trình dành cho mọi đối tượng để cộng đồng lập trình ở Việt Nam được lớn mạnh.