Tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn HTML phần 1

1. Mục đích của thuộc tính alt trên hình ảnh là gì?

Đáp án

Alt là một thuộc tính HTML của thẻ img với mục đích:

  • Thay thế văn bản của alt nếu như hình ảnh bị lỗi.png.
  • Giúp các công cụ tìm kiếm có thể hiểu được ý nghĩa của hình ảnh.

2. Mục đích của việc chặn cache, và làm sao để đạt được điều đó?

Đáp án

Các trình duyệt có bộ nhớ cache để lưu trữ tạm thời các tệp trên trang web để chúng không cần phải tải xuống lại khi chuyển đổi giữa các trang hoặc tải lại cùng một trang. Máy chủ được thiết lập để gửi tiêu đề yêu cầu trình duyệt lưu trữ tệp trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này làm tăng đáng kể tốc độ trang web và bảo toàn băng thông. Tuy nhiên, nó có thể gây ra sự cố khi trang web đã được thay đổi bởi các nhà phát triển vì bộ nhớ cache của người dùng vẫn tham chiếu đến các tệp cũ. Điều này có thể khiến chúng có chức năng cũ hoặc phá vỡ trang web nếu các tệp CSS và JavaScript được lưu trong bộ nhớ cache là các phần tử tham chiếu không còn tồn tại, đã di chuyển hoặc đã được đổi tên. Cache busting là quá trình buộc trình duyệt tải xuống các tệp mới. Điều này được thực hiện bằng cách đặt tên tệp khác với tệp cũ. Một kỹ thuật phổ biến để buộc trình duyệt tải xuống lại tệp là nối một chuỗi truy vấn vào cuối tệp.

src="js/script.js" => src="js/script.js?v=2"

Trình duyệt coi nó là một tệp khác nhưng ngăn chặn việc phải thay đổi tên tệp.

Đáp án

Có cho cả hai. Các tài liệu W3 cho biết rằng các thẻ đại diện cho các khu vực đầu trang (

) và chân trang (
) của "phần" tổ tiên gần nhất của chúng. Vì vậy, không chỉ trang có thể chứa đầu trang và chân trang, mà mọi phần tử
cũng vậy. Thật tốt khi biết rằng W3 khuyên bạn nên có bao nhiêu tùy thích, nhưng chỉ 1 trong số đó cho mỗi "phần" trên trang của bạn, tức là nội dung, phần, v.v.

Avatar Thaycacac

Thaycacac

@thaycacac
Cuộc sống không phải là phim ảnh, không có nhiều đến thế... những lần không hẹn mà gặp.
Logo thể loại Câu hỏi phỏng vấn HTML

Câu hỏi phỏng vấn HTML

Chuyên mục các câu hỏi phỏng vấn
Tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn HTML.
hello