Jira Clone Tutorial 02

0 phút đọc

Phần thứ hai của series sẽ nói về việc dựng layout của ứng dụng với flexbox và TailwindCSS.

Các bạn checkout branch [tailwind-configuration][tailwindbranch] trước khi bắt tay vào làm theo các bước dưới đây nhé.

Ứng dụng [jira clone][jira] sẽ có mấy phần chính:

 • Left navigation ngoài cùng bên trái, hiển thị logo và vài cái icons, ảnh đại điện của người dùng và một biểu tượng dấu chấm hỏi ở dưới cùng.
 • Cột sidebar ngay bên cạnh left nav có thể đóng/mở (collapsible) hiển thị một vài đường dẫn như đến phần settings hay board của ứng dụng
 • Một cái resizer để đóng/mở cột sidebar
 • Phần hiển thị nội dung của cái board kéo thả hay là một form.

Dựa trên phác thảo ở trên thì chắc bạn cũng hình dung được là sẽ có các component khác nhau cho từng phần nhỏ. Và dưới đây là mockup.

Angular Jira Clone Tutorial Part 02

Ba cột được sắp xếp theo một chiều từ trái qua phải, do đó mình chọn flexbox để code phần layout. Phần code trông khá đơn giản như ở dưới.

[navigation.component.html][navigation-component]

<div class="navigation">
 <div class="flex flex-row overflow-hidden h-full">
  <app-navbar-left></app-navbar-left>
  <app-sidebar [expanded]="expanded"></app-sidebar>
 </div>
 <app-resizer (click)="toggle()" [expanded]="expanded"></app-resizer>
</div>
.navigation {
 display: flex;
}

1. Custom TailwindCSS

Mình cần chiều rộng của navbar 64px và sidebar là 240px nên mình sẽ update file [tailwind.config.js][tailwind.config.js] để có được thêm hai custom spacing cần thiết.

Angular Jira Clone Tutorial Part 02

Mặc định thì [spacing scale][tailwind-spacing] được Tailwind sử dụng để tạo ra các class liên quan đến padding, margin, width, and height. Nên config trong hình trên sẽ tạo ra các class dạng .p-2, .mt-3, .w-5, .h-6 và chắc chắn là hai class mình cần, w-sidebar and w-navbarLeft.

Sau khi để config Tailwind như ở bước một, mình bắt đầu xây dựng left nav component.

[navbar-left.component.scss][navbar-left.component.scss]

.navbarLeft-content {
 @apply h-screen w-navbarLeft pt-6 pb-5 flex flex-col bg-primary flex-shrink-0;
}

.logoLink {
 @apply relative pb-2 flex items-center justify-center;
}

Đây là một phiên bản đơn giản của code HTML mình dùng cho left nav. Đơn giản là có một aside[class='navbar'] bao ngoài class .navbarLeft-content, chỗ mình CSS như ở trên: set chiều cao tối đa của viewport (100vh), thêm paddingmarginflex style.

Angular Jira Clone Tutorial Part 02

Để đi qua từng CSS property làm việc gì thì sẽ rất khó bởi vì thời gian của mình có hạn và nếu bài viết dài quá cũng khiến anh em hết hứng đọc. Cứ clone code mình về check là sẽ hiểu hết 😂

Khá là giống với những gì mình đã làm ở bước 2 cho left nav, chúng ta sẽ vẫn dùng flex cho sidebar. Nhưng có một thử thách khá thú vị xuất hiện: scrollable content.

Angular Jira Clone Tutorial Part 02

Đại khái, mình muốn có cái thanh cuộn dọc nếu như không có đủ không gian. Nghe thì đơn giản, nhưng khá phức tạp nhiều lúc 🤣

4. Scroll-able container with dynamic height using Flexbox

Mình có đọc một bài viết rất hay về việc [Làm thế nào để có scrollable container với chiều cao động (dynamic) dùng Flexbox by @stephenbunch][flexbox].

Một trong những feature khá hay ho của Flexbox là tạo khả năng cho flex child scrollable. Ngày trước, nếu muốn có một scrollable container thì phải set height cho cái container đấy. Cái chiều cao ko thể dc tự động tính toán dựa mấy cái div xung quanh được. Phải dùng pixels, hoặc phần trăm, hoặc dùng absolute.

Đoạn này khó dịch quá. Anh em đọc tiếng Anh cho tường minh nhé 😂

With Flexbox, we can now create scrollable containers whose size depends on the available space after the rest of the content has been laid out.

The key is to use Flexbox for all containers that wrap the scrollable container and give the outermost container a predefined height. Since content lays vertically on the page by default, I recommend making each container use the vertical (column) flex layout rather than the default horizontal (row) layout.

Đại ý là nếu muốn có thanh cuộn ở một child nào đấy, bạn phải set height cho thằng div ở level cao nhất, và tất cả child của nó phải là flexbox.

Xem ví dụ ở dưới

https://codepen.io/stephenbunch/pen/KWBNVo

Mình cũng làm tương tự với Jira clone, bắt đầu dùng flex ở trên cùng app-component cho đến khi đến được chỗ mình cần scrollable thì thôi.

Angular Jira Clone Tutorial Part 02

5. Resizer

Phần này khá đơn giản, mình có một component resizer nhận vào một biến boolean để thay đổi cái dấu mũi tên (trái/phải)

export class ResizerComponent implements OnInit {
 @Input() expanded: boolean;

 get icon() {
  return this.expanded ? "chevron-left" : "chevron-right";
 }
 constructor() {}

 ngOnInit(): void {}
}

Ngoài ra, mình cũng dùng [window.matchMedia][match-media] để tự động đóng sidebar khi mà screen nhỏ hơn 1024px và mở ra lúc width lớn hơn 1024px.

handleResize() {
 const match = window.matchMedia('(min-width: 1024px)');
 match.addEventListener('change', (e) => {
  console.log(e)
  this.expanded = e.matches;
 });
}

Mình ko có đoạn code để removeListener vì component Resizer sẽ thường ko bị destroy trong ứng dụng Jira clone. Nếu bạn code thì nên đặt removeListener vào nhé.

Angular Jira Clone Tutorial Part 02

Kết hợp lại với nhau

Sau khi xong các component nhỏ, mình bắt đầu config layout cho project thôi.

<div class="w-full h-full flex">
 <app-navigation
  [expanded]="expanded"
  (manualToggle)="manualToggle()"
 ></app-navigation>
 <div id="content">
  <router-outlet></router-outlet>

  ::
  <svg-definitions></svg-definitions>
 </div>
</div>

Và bắt đầu config route cho ProjectModule. Xong xuôi rồi đấy!

const routes: Routes = [
 {
  path: "",
  component: ProjectComponent,
  children: [
   {
    path: "board",
    component: BoardComponent,
   },
   {
    path: "settings",
    component: SettingsComponent,
   },
   {
    path: `issue/:${ProjectConst.IssueId}`,
    component: FullIssueDetailComponent,
   },
   {
    path: "",
    redirectTo: "board",
    pathMatch: "full",
   },
  ],
 },
];

Lời kết

Hy vọng với bài viết thứ hai, mọi người đã có hình dung rõ ràng hơn về việc build phần layout của một ứng dụng. Bình thường đây là phần khá tốn thời gian, chưa nói đến project structure này nọ. Chỉ nguyên làm cái thanh cuộn với CSS nhiều lúc đã đau đầu rồi.

Có feedback gì mọi người cứ tạo PR nhé, cảm ơn anh em đã đọc và đóng góp.

Source code

https://github.com/trungk18/jira-clone-angular/tree/leftnav-sidebar

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã ban cho bạn đôi bàn tay và trí óc để khám phá và làm việc