JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL)

JSTL

JSTL là gì?

JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL) là một tập hợp các thẻ JSP hữu ích, mà gói các tính năng lõi phổ biến tới các ứng dụng JSP.

JSTL hỗ trợ tới các tác vụ phổ biến và có tính cấu trúc, ví dụ như các tính lặp và điều kiện, các thẻ để thao tác tài liệu XML, các thẻ đa ngôn ngữ, và các thẻ SQL. Nó cũng cung cấp Framework để tích hợp các Custom Tags với các thẻ JSTL.

Phân Loại

Các thẻ JSTL có thể được phân loại, theo tính năng của nó, thành các nhóm thư viện thẻ JSTL sau, mà có thể được sử dụng khi tạo một JSP page:

  • Core Tags: Nhóm thẻ cơ bản
  • Formatting Tags: Nhóm thẻ định dạng
  • SQL Tags: Nhóm thẻ SQL
  • XML Tags: Nhóm thẻ XML
  • JSTL Functions: Nhóm hàm JSTL

Tuy nhiên vì Core TagsFormatting Tags được sử dụng nhiều nhất nên ở bài này mình sẽ tập trung vào 2 loại tag này.

Core Tags

Nhóm Core Tags là các thẻ JSTL được sử dụng phổ biến nhất. Sau đây là cú pháp đơn giản để bao thư viện JSTL Core trong JSP của bạn:

<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/html/core" %>

Bảng dưới đây là các thẻ có trong Core Tags, các bạn có thể đọc để hiểu rõ hơn nhé: core tag

Formatting Tags

Nhóm Formatting Tags trong JSTL được sử dụng để định dạng và hiển thị text, date, time và số ngôn ngữ trong Website. Sau đây là cú pháp cơ bản để include thư viện Formatting Tags trong JSP của bạn.

<%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/html/fmt" %>

Dưới đây là các thẻ trong nhóm Formatting Tags: formatting tag

Bài trước
left Bài trước
left Expression Language.
Bài tiếp theo
Tạo form đăng ký trong java spring right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team