Tạo layout với Fragment

Sử dụng Layout

Nhắc lại bài học

Page Layout (bố cục trang) đề cập đến việc xắp xếp văn bản, hình ảnh và các đối tượng khác trên một trang, và nó là vấn đề được quan tâm lớn nhất của những người thiết kế website. Trong bài học này tôi sẽ giới thiệu kỹ thuật được sử dụng trong Thymeleaf để tạo ra một Layout. Một website có thể có nhiều trang, nhưng các trang có một cấu trúc tương tự nhau. Chẳng hạn, dưới đây là một cấu trúc đơn giản:

layout

Dựa trên cấu trúc trên bạn có thể tạo ra các trang khác nhau:

layout

Bài tập Layout với Thymleaf

Trong phần hướng dẫn này chúng ta sẽ dùng Thymeleaf sử dụng các fragment để lắp ghép lại với nhau tạo thành một trang cho ứng dụng quản lý khách hàng.Đây là một ứng dụng CRUD đơn giản cho phép người dùng quản lý danh sách khách hàng,với dữ liệu khách hàng được giả lập là có sẵn.

Bài trước
left Bài trước
left Vòng lặp với thymeleaf sử dụng Autowired
Bài tiếp theo
ORM là gì right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team