Câu hỏi

Bạn phải lưu ý những điều gì khi phát triển các trang web đa ngôn ngữ?

senior
Ẩn câu trả lời detail
  • Sử dụng thuộc tính lang trong HTML của bạn.
  • Hướng người dùng đến ngôn ngữ mẹ đẻ của họ - Cho phép người dùng thay đổi quốc gia / ngôn ngữ của mình một cách dễ dàng.
  • Độ dài từ / câu hạn chế - Một số nội dung có thể dài hơn khi được viết...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

File manifest trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Việc sử dụng thuộc tính `novalidate` cho thẻ form trong HTML5 để làm gì?

Xem câu trả lời detail

**Server-sent events** trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Tại sao ta cần phần tử MathML trong HTML5?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu input mới trong HTML5 trong form?

Xem câu trả lời detail