Câu hỏi

CSS preprocessors là gì?

Câu trả lời

CSS Preprocessors được Việt hóa bằng một cái tên rất hoành tráng: “ngôn ngữ tiền xử lý CSS”. Đây là một ngôn ngữ kịch bản mở rộng của CSS và được biên dịch thành cú pháp CSS giúp bạn viết CSS nhanh hơn và có cấu trúc rõ ràng hơn. Nó có nhiệm vụ giúp bạn logic hóa và cấu trúc các đoạn mã CSS để cho CSS tiến đến gần hơn với một ngôn ngữ lập trình.

Hiểu đơn giản CSS preprocessors là một ngôn ngữ kịch bản mở rộng của CSS. Nó cho phép developer viết m...

Bạn cần đăng nhập để xem