Câu hỏi

Dưới đây là một số lợi ích khi sử dụng Git

entry
Ẩn câu trả lời detail
  1. Phân tán: Git là một hệ thống phân tán, cho phép nhiều người cùng làm việc trên cùng một dự án, không cần phải liên tục kết nối với máy chủ.
  2. Tốc độ: Git rất nhanh chóng và hi...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Làm thế nào để phát hiện xem một nhánh đã được merge hay chưa?

Xem câu trả lời detail

Định nghĩa git cherry-pick là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa Reverting và Resetting là gì?

Xem câu trả lời detail

Git stash drop là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để khôi phục một nhánh bị xóa mà không được merge?

Xem câu trả lời detail