Câu hỏi

Giải thích cấu trúc thư mục khi tạo ứng dụng Android?

Câu trả lời

App:

Nó mô tả các đặc điểm cơ bản của ứng dụng và xác định từng thành phần của nó.

java:

  • Nó bao gồm các file mã nguồn .java hoặc .kt (dùng Kotlin) của dự án. ...
Bạn cần đăng nhập để xem