Câu hỏi

Keys là gì và tại sao chúng quan trọng?

Câu trả lời

Keys giúp React theo dõi những item nào được thay đổi, được thêm vào...

Bạn cần đăng nhập để xem