Câu hỏi

Node.js hoạt động thế nào?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Node hoàn toàn theo cơ chế event-driven. Về cơ bản server bao gồm một luồng duy nhất xử lý từ sự kiện này đến sự kiện khác.

Một yêu cầu mới đến là một loại sự kiện. Server bắt đầu xử lý nó và khi có hoạt động blocking IO, nó sẽ không đợi cho đến khi hoàn thành mà thay vào đó sẽ đăng ký một hàm callback. Sau đó, server ngay lập tức bắt đầu xử lý một sự kiện khác (có thể là một yêu cầu khác). Khi hoạt động IO kết thúc,...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Làm thế nào để đo lường hiệu suất của các hoạt động không đồng bộ?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để đo thời gian của các hoạt động không đồng bộ?

Xem câu trả lời detail

Các luồng worker khác gì với cluster?

Xem câu trả lời detail

WASI là gì?

Xem câu trả lời detail

Thread pool là gì?

Xem câu trả lời detail