Câu hỏi

Sự khác biệt giữa AppDomain, Assembly, ProcessThread là gì?

Câu trả lời

  • Một AppDomain là một đơn vị độc lập trong một process. AppDomains có thể được tạo trong runtime, được tải bằng mã và được tải xuống. Ranh giới độc lập của nó được thiết kế để làm cho các ứng dụng .NET đáng tin cậy hơn.
  • Một **...
Bạn cần đăng nhập để xem