Câu hỏi

Tại sao java là độc lập cấu trúc?

Câu trả lời

Java được coi là ngôn ngữ lập trình độc lập cấu trúc vì có khả năng tạo ra mã nguồn không phụ thuộc vào cấu trúc phần cứng cụ thể của máy tính. Dưới đây là bổ sung cho câu trả lời:

Khi viết mã trong Java, bạn sử dụng một trình biên dịch (compiler) ...

Bạn cần đăng nhập để xem