Câu hỏi

Unit test trong Python là gì?

Câu trả lời

  • Unit test là một framework kiểm thử đơn vị của Python.
  • Unit test có nghĩa là kiểm tra các thành phần khác nhau của phần mềm một cách riên...
Bạn cần đăng nhập để xem