Kinh nghiệm phỏng vấn từ góc nhìn của người phỏng vấn

Bạn đã bao giờ bước vào một cuộc phỏng vấn mà không biết phải chuẩn bị những gì? Bạn đã bao giờ phỏng vấn xong, nghĩ mình trả lời cũng ổn, nhưng vẫn bị đánh trượt? Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ về kinh nghiệm phỏng vấn của mình qua nhiều năm phỏng vấn ứng viên của mình.

Làm quen với Machine Learning

Mình là một người đang học và nghiên cứu về Machine Learning. Lĩnh vực mình chuyên sâu cho đến bây giờ là Natural Language Processing (gọi tắt là NLP), tức là làm cho máy tính có khả năng hiểu được ngôn ngữ của con người.

Kinh nghiệm phỏng vấn Google

Trong bài viết này mình muốn chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn Google của mình. Mình tên là RR, hiện đang làm Software Engineer ở Google. Trong thời gian làm ở Google, mình đã refer (giới thiệu) hơn 20 bạn vào Google (kể cả đỗ và trượt), nhờ đó nắm được tương đối rõ quy trình tuyển dụng của Google

Phỏng vấn ngược

Dưới đây là danh sách các câu hỏi có thể giúp ích cho bạn trong việc ứng tuyển ngành công nghệ thông tin, thật uổng phí nếu bạn bỏ qua. Một số mục có thể không ứng dụng cho 1 số loại công việc và vị trí nhất định.

Interview questions

Dấu ngoặc trên
Technology helps you have a better life. TechMely's mission is to help you with that. -- Tech Mely Team --
Dấu ngoặc dưới
Discover the latest technology news

You want to be the one to catch the fastest technology and programming news? Sign up now to stay up to date with the latest case studies and design trends!