Bộ ký tự trong Java

Mọi ngôn ngữ nói chung, ngôn ngữ lập trình nói riêng đều phải xây dựng trên một tập hợp chữ cái (hay còn gọi là bảng chữ cái), các kí tự được nhóm lại theo một cách nào đó để tạo thành các từ, các từ lại được nhóm lại thành các câu (trong ngôn ngữ lập trình gọi là câu lệnh), một chương trình máy tính tính là một tập các câu lệnh được bố trí theo một trật tự mà người viết ra chúng sắp đặt.

bo-ky-tu-dung-trong-java

Ngôn ngữ java được được xây dựng trên bảng chữ cái unicode, do vậy ta có thể dùng các kí tự unicode để đặt tên cho các định danh. Cụ thể là

  • 26 chữ cái hoa : A B C .. Z
  • 26 chữ cái thường : a b c .. z
  • 10 chữ số : 0 1 2 .. 9
  • Các ký hiệu toán học : + - * / = ( )
  • Ký tự gạch nối : _
  • Các ký tự khác : . , : ; [ ] {} ! \ & % # $ ...
  • Dấu cách (space) dùng để tách các từ.
Bài trước
left Bài trước
left Thiết lập môi trường và cài đặt IDE
Bài tiếp theo
Từ khóa của Java right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
WRITTEN BY

Techmely Team