Câu hỏi

CSS preprocessors là gì?

middle
Hide Answers detail

CSS Preprocessors được Việt hóa bằng một cái tên rất hoành tráng: “ngôn ngữ tiền xử lý CSS”. Đây là một ngôn ngữ kịch bản mở rộng của CSS và được biên dịch thành cú pháp CSS giúp bạn viết CSS nhanh hơn và có cấu trúc rõ ràng hơn. Nó có nhiệm vụ giúp bạn logic hóa và cấu trúc các đoạn mã CSS để cho CSS tiến đến gần hơn với một ngôn ngữ lập trình.

Hiểu đơn giản CSS preprocessors là một ngôn ngữ kịch bản mở rộng của CSS. Nó cho phép developer viết m...

You need to login to view

Suggest other questions

Mô tả chi tiết cách CSS hoạt động?

See the answer detail

DOM là gì và cách nó liên kết với CSS?

See the answer detail

Tweening trong CSS?

See the answer detail

Sự khác biệt giữa nth-child()nth-of-type()?

See the answer detail

Cách để tự động đánh số giá trị heading của section và category?

See the answer detail