Câu hỏi

React Fiber là gì?

senior
Hide Answers detail

Chúng ta sẽ thảo luận về cốt lõi của kiến trúc React Fiber. Fiber khá trừu tượng so với những thứ mà những nhà phát triển ứng dụng thường nghĩ đến. Nếu bạn cảm thấy thất vọng về những nỗ lực của mình để hiểu Fiber, đừng cảm thấy chán nản. Hãy tiếp tục cố gắng và cuối cùng cũng sẽ thu lại được gì đó có ý nghĩa. Chúng tôi đã xác định mục tiêu chính của Fiber là cho phép React tận dụng lợi ích từ việc lập kế hoạch (scheduling). Cụ thể chúng ta cần: - Tạm dừng công việc và quay lại thực hiện sau. - Gán ưu tiên cho những loại công việc khác nhau. - tái sử dụng lại những công việc đã hoàn thành. - bỏ qua những công việc mà không ...

You need to login to view

Suggest other questions

React Fiber là gì?

See the answer detail

Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

See the answer detail

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

See the answer detail

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

See the answer detail

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

See the answer detail