Câu hỏi

Sự khác biệt giữa JDKJRE là gì?

entry
Hide Answers detail

JRE (Java Runtime Environment) và JDK (Java Development Kit) là hai thành phần quan trọng trong việc phát triển và thực thi ứng dụng Java. Dưới đây là sự khác biệt giữa chúng:

Java Runtime Environment (JRE): JRE là môi trường chạy ứng dụng Java. Nó bao gồm Java Virtual Machine (JVM) - một máy ảo Java...

You need to login to view

Suggest other questions

Tại sao length() của String không chính xác?

See the answer detail

Khi nào khối finally không được thực thi trong Java?

See the answer detail

Hãy nêu một cách hiệu quả để triển khai một mẫu singleton trong Java?

See the answer detail

Sự khác biệt giữa HashSet và TreeSet là gì?

See the answer detail

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

See the answer detail