Câu hỏi

Thẻ tự đóng (self closing tag) trong HTML là gì?

junior
Hide Answers detail

Trong HTML5, không nhất thiết phải đóng các thẻ HTML n...

You need to login to view

Suggest other questions

File manifest trong HTML5 là gì?

See the answer detail

Việc sử dụng thuộc tính novalidate cho thẻ form trong HTML5 để làm gì?

See the answer detail

Server-sent events trong HTML5 là gì?

See the answer detail

Tại sao ta cần phần tử MathML trong HTML5?

See the answer detail

Các kiểu input mới trong HTML5 trong form?

See the answer detail