Hướng dẫn đóng góp bài viết trên Kungfu Tech

Kungfu Tech là nơi chia sẻ kiến thức lập trình miễn phí giành cho lập trình viên. Để có những khoá học bổ ích cập nhật thường xuyên thì đội ngũ KungfuTech đã quyết định xây dựng một repo public để cộng đồng có thể xây dựng các khoá học bổ ích chia sẻ tới cộng đồng. Đội ngũ chúng tôi rất chào mừng và cảm ơn sự đóng góp của bạn. Dưới đây là hướng dẫn contribute

Chỉnh sửa bài viết

Tạo tài khoản github

Để đóng góp bài viết trên Kungfu Tech bạn cần có tài khoản github, bạn có thể xem hướng dẫn tạo tài khoản và đăng nhập github tại đây: Hướng dẫn tạo tài khoản github

Fork repository "hoc-lap-trinh"

Nếu bạn muốn sửa bài viết nào trong Kungfutech, hãy bấm vào nút "Chỉnh sửa bài viết" ở bài viết tương ứng. Khi đó sẽ mở một tab mới liên kết tới bài viết trên github

Screen Shot 2022-05-13 at 11 33 31

Tiếp theo bạn cần fork repository này về cá nhân của bạn để có thể tiếp tục edit bằng cách bấm vào nút "Fork this repository"

Screen Shot 2022-05-13 at 11 32 35

Sau đó bạn có thể tiến hành chỉnh sửa nội dung, đóng góp bài viết mong muốn (Bài viết sử dụng ngôn ngữ markdown)

Screen Shot 2022-05-13 at 11 40 33

Sau khi sửa xong bấm vào "Propose changes"

Screen Shot 2022-05-13 at 11 35 39

Cuối cùng là bấm vào "Create pull request" để kết thúc

Screen Shot 2022-05-13 at 12 13 20

Tạo khoá học

Khá giống với chỉnh sửa bài viết, khác ở chỗ bạn tự tạo folder, file các bài viết trên học lập trình. Ở đây bạn bấm vào Create new file

  • Phần ở phía trên là đường dẫn file. Để tạo folder bạn cần thêm dấu / ở giữa

  • Phần ở dưới là mô tả cấu trúc của một bài viết

---
title: "Tiêu đề bài viết"
description: "Mô tả bài viết"
keywords: ["các keyword cho bài viết"]
chapter:
  name: "Tên chương"
  slug: "url của chương"
category:
  name: "Tên khoá học"
  slug: "url của khoá học"
image:
position: 1
---

Nội dung bài viết