Nâng cấp tài khoản

Nâng cấp tài khoản của bạn để mở khóa câu hỏi phỏng vấn và những ưu đãi

Chọn gói phù hợp

silver
Gói
Silver
Với gói Bạc bạn có thể đọc các bài viết miễn phí và viết bài không giới hạn
85k / 2 tuần

Gói này bao gồm

gold
Gói
Gold
Với gói Vàng bạn có thể đọc các bài báo không giới hạn và đi kèm với các ưu đãi
195k / 2 tháng

Gói này bao gồm

diamond
Gói
Diamond
Gói Kim cương có thể đọc các bài viết không giới hạn và đãi ngộ đặc quyền
295k / 1 năm

Gói này bao gồm