Bộ câu hỏi phỏng vấn Android phần 1

Android là gì?


Nó là một hệ điều hành mã nguồn mở được sử dụng chủ yếu trên các thiết bị di động , chẳng hạn như điện thoại di động và máy tính bảng.

Android là gì

Nó là một hệ thống có cấu tạo dựa trên nền tảng Linux, trang bị các thành phần đa dạng, cho phép các nhà phát triển tạo ra và chạy các ứng dụng mà có thể thực hiện cả hai chức năng cơ bản và nâng cao .

Google SDK Android là gì?


Google Android SDK là một bộ công cụ mà các nhà phát triển cần để viết các ứng dụng trên các thiết bị Android được kích hoạt. Nó chứa một giao diện đồ họa mà giả lập một môi trường thiết bị cầm tay Android điều khiển, cho phép họ kiểm tra và gỡ lỗi mã của họ .

Kiến trúc Android là gì?


Kiến trúc Android được tạo thành 4 thành phần chính:

 • Linux Kernel
 • Thư viện
 • Khung Android
 • Ứng dụng Android

Intents là gì?


Intents sẽ hiển thị tin nhắn thông báo cho người dùng từ bên trong các thiết bị Android được kích hoạt. Nó có thể được sử dụng để cảnh báo người dùng về một tình huống cụ thể đã xảy ra. Người dùng có thể được thực hiện để đưa ra phản hồi.

Những thành phần nào quan trọng trong mỗi dự án Android?


Đây là những thành phần thiết yếu có mặt mỗi khi một dự án Android được tạo ra:

 • AndroidManifest.xml
 • build.xml
 • bin/
 • src/
 • res/
 • assets/

Tầm quan trọng của layouts dựa trên XML là gì?


 • Việc sử dụng bố trí dựa trên XML cung cấp một phương tiện phù hợp và có phần tiêu chuẩn của thiết lập định dạng độ nét GUI.
 • Trong thực tế phổ biến, chi tiết bố trí được đặt trong file XML trong khi các mặt hàng khác được đặt trong các tập tin nguồn.

Container là gì?


 • Container, như tên ngụ ý riêng của nó, nắm giữ các đối tượng và các vật dụng với nhau, tùy thuộc vào các mặt hàng cụ thể nào và trong những gì sắp xếp đặc biệt mà là muốn có.
 • Container có thể giữ nhãn, các lĩnh vực, các nút, hoặc thậm chí container con,…

Orientation là gì?


Orientation có thể được thiết lập bằng cách sử dụng setOrientation(), ra lệnh nếu LinearLayout được biểu diễn dưới dạng một hàng hoặc một cột. Các giá trị được thiết lập như theo chiều NGANG hoặc ĐỨNG.

DDMS là gì? Mô tả một số khả năng của nó.


Những câu hỏi dạng này thường đi sâu vào chuyên môn. Để trả lời được các ứng viên phải làm nhiều và có kinh nghiệm. Bạn sẽ dễ dàng loại bỏ các ứng viên thiếu kinh nghiệm.

Khi nào method onResume() được gọi?


onResume() là một trong những activity lifecycle method. Nó được gọi khi activity hiển thị dưới dạng foreground.

ANR là gì?


ANR viết tắt của Application Not Responding. Nếu ứng dụng thực hiện quá nhiều task trên main thread và không phản hồi trong một thời gian dài, Android system sẽ hiển thị là dialog này.

Các giải pháp để tránh ANR là gì?


ANR trong ứng dụng sẽ gây khó chịu cho người dùng. Nó có thể được gây ra do các nguyên nhân khác nhau. Dưới đây là một số lời giải pháp để tránh ANR:

 • Thực hiện các task vụ về network, data trên những thread riêng biệt.
 • Nếu ứng dụng có quá nhiều task ngầm, nên sử dụng IntentService.
 • Định mức HTTP time out khi có những task liên quan đến remote server.
 • Hãy cảnh giác của vòng lặp vô hạn trong tính toán phức tạp trong ứng dụng.

WebView trong Android là gì?


Một WebView là một thành phần giao diện người dùng Android dùng để hiển thị trang web. Nó có thể vừa hiển thị một trang web từ xa hoặc cũng có thể tải dữ liệu HTML tĩnh. Điều này bao gồm các chức năng của một trình duyệt có thể được tích hợp vào ứng dụng.

WebView sử dụng WebKit rendering engine để hiển thị các trang web và bao gồm các phương pháp để di chuyển về phía trước và trở lại thông qua một lịch sử, phóng to thu nhỏ, vv.

Các dạng context trong Android?


Context xác định tình trạng hiện tại của ứng dụng hoặc đối tượng.

Nó cung cấp nhiều tính năng hữu ích như new activity instance, access databases, start a service,... Bạn có thế sử dụng các cách sau để lấy ra context: getApplicationContext(), getContext(), getBaseContext() or this trong activity hiện tại.

Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team