Trang chủKhóa học

Auto Scaling Group trong AWS

0 phút đọc

Auto Scaling Group (ASG) là gì

AWS Auto Scaling Group là tính năng tự động mở rộng để đảm bảo rằng các phiên bản Amazon EC2 đủ để chạy các ứng dụng của bạn. Bạn có thể tạo một nhóm AWS Auto Scaling trong các phiên bản EC2.

AWS Auto Scaling Group

 • Minimum size: Số lượng EC2 instance tối thiểu cần có
 • Maximum size: Số lượng EC2 instance tối đa
 • Desired capacity: Số lượng EC2 instance thực tế chạy

Thành phần của ASG

 • Launch configuration: config khi launch instance mới
  • AMI + Instance types
  • EC2 user data (optional)
  • EBS volumes
  • Security Groups
  • SSH key pair
 • Min size / Max size / Initial Capacity
 • Network, subnets
 • Load Balancer (optional)
 • Scaling policies (đặt ra các policies để mở rộng, ví dụ: tỉ lệ CPU, Network...)
 • Scheduled actions (Lịch trình để sử dụng scaling, ví dụ: cứ 5 phút 1 lần...)
Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Muốn đổi thói quen, phải thay hành động.

Bình luận

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube TechMely