Java từ cơ bản đến nâng cao

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Nó được sử dụng trong phát triển phần mềm, trang web, game hay ứng dụng trên các thiết bị di động. Cuốn Java được viết một cách bài bản, chi tiết từ những kiến thức nền tảng giành cho mọi đối tượng

    • JAVASCRIPT TRỌN BỘ

      kungfutech.edu.vn

Javascript từ cơ bản đến nâng cao

Javascript (thường hay viết tắt là JS) là ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) cho client-side, sau này còn cho cả server-side (Nodejs). Javascript được sử dụng chủ yếu để nâng cao sự tương tác của người dùng với trang web. Nói cách khác, bạn có thể làm cho trang web trở nên sinh động và tăng tính tương tác hơn.

Docker cơ bản

Docker là một nền tảng để cung cấp cách để building, deploying và running ứng dụng dễ dàng hơn bằng cách sử dụng các containers (trên nền tảng ảo hóa). Ban đầu viết bằng Python, hiện tại đã chuyển sang Golang.

Amazon Web Service cơ bản

Aamazon Web Services là nền tảng điện toán mây được cung cấp bởi Amazon và đang chiếm thị phần lớn nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. AWS cung cấp những giải pháp về storage, computing, database...