Khóa học angular

Giới thiệu Angular

0 phút đọc

Giới thiệu angular

Trong vài năm trở lại đây, Angular đã có nhiều cải tiến mới, cả về feature và performance. Càng ngày càng có nhiều công ty/tổ chức, dự án sử dụng Angular để phát triển các sản phẩm giàu tính tương tác. Angular là một javascript framework do google phát triển để xây dựng các Single Page Application (SPA) bằng JavaScript , HTML và TypeScript . Angular cung cấp các tính năng tích hợp cho animation , http service và có các tính năng như auto-complete , navigation , toolbar , menus ,… Code được viết bằng TypeScript , biên dịch thành JavaScript và hiển thị tương tự trong trình duyệt.

Để học được angular thì bạn cần biết các kiển thức cơ bản sau:

 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
 • TypeScript
 • Document Object Model (DOM)

Trong Angular có gì?

Angular – ứng dụng là một tập hợp những component (thành phần) và một vài services (dịch vụ) cung cấp chức năng trên những component đó.

Công thức cấu thành Angular có thể hiểu đơn giản như sau:

Angular Application = Component + Component + Component … + services

Trong đó: Component = Template + Class + Metadata

 • Component bao gồm một mẫu HTML render ra một “frame” giao diện người dùng.
 • Class code những gì liên kết với view. Những thuộc tính, những phần tử dữ liệu có sẵn để phục vụ cho các view và các phương thức thực hiện những hành động cho view sẽ được ghi đầy đủ trong class.
 • Đồng thời, component cũng có metadata. Nhiệm vụ của chúng là cung cấp thêm những thông tin của component cho Angular. Metadata này để xác định Class là một Angular component.

Những tính năng nổi bật của Angular

Cơ chế Two-Way Data Binding

Đây là tính năng được developer đánh giá là ấn tượng nhất của Angular. Data binding tự động, tức thời. Bất cứ thay đổi nào trên view, dù là nhỏ nhất, cũng đều được tự động cập nhật thuộc tính “model” vào component class và ngược lại.

Thêm vào đó, Angular cũng hỗ trợ property binding. Developer có thể ràng buộc thuộc tính HTML với thuộc tính của component class, data sẽ tự động xuất hiện bên trong view thông qua việc điều khiển DOM.

Hỗ trợ cơ chế Routing (điều hướng) mạnh mẽ

Angular có cơ chế routing tải trang một cách bất đồng bộ trên cùng một trang cho phép chúng ta tạo SPA.

Đa số các ứng dụng Web không chỉ có 1 view hay một page duy nhất, mà sẽ cung cấp nhiều view khác nhau tương ứng với với các chức năng chính. Ví dụ: các trang liên hệ, giới thiệu chung, nội dung, báo giá, … trong một website. Hiển thị đúng view vào đúng thời điểm là mục đích của điều hướng (routing).

Angular giúp định nghĩa các đường dẫn (route) cho mỗi page view của ứng dụng. Developer sẽ kích hoạt route dựa trên tương tác của người dùng (user).

Giới thiệu Angular

Mở rộng HTML

Nhờ Angular, developer có thể sử dụng cấu trúc lập trình giống như điều kiện IF, vòng lặp FOR, những biến địa phương “local variables”, …để render các control.

Thiết kế module hoá

Angular tiếp cận theo hướng thiết kế module hoá. Người dùng phải tạo các Angular Module để tổ chức tốt hơn và quản lý source code.

Hỗ trợ làm việc với hệ thống Backend

Hỗ trợ làm việc với backend server, thực thi bất cứ logic nào và nhận dữ liệu về – Angular được xây dựng như thế!

Cộng đồng hỗ trợ rộng lớn

 • Nhiều tài liệu phong phú, đa dạng từ cơ bản đến nâng cao các API của Angular, cũng như có hẳn một Tutorial Basic được xây dựng nên bởi Angular team.
 • Mã nguồn mở.
 • Được Google hỗ trợ, liên tục cập nhật
Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Angular là gì?

entry

What is Routing Guard in Angular?

junior

Những tính năng mới nào được giới thiệu trong ASP.NET Web API 2.0?

Gợi ý bài viết

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely