Go cơ bản

Go, còn được gọi là Golang, là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, tĩnh, kiểu tĩnh và được phát triển bởi Google. Go được thiết kế nhằm cung cấp một cú pháp đơn giản và dễ đọc, hỗ trợ xử lý đồng thời và đa luồng hiệu quả, và tập trung vào hiệu suất cao.