Khóa học go

Comments trong Go Lang

0 phút đọc

Trong lập trình, comments (chú thích) là một phần quan trọng để giải thích mã nguồn, giúp cho việc đọc hiểu và bảo trì mã trở nên dễ dàng hơn. Go lang cung cấp hai loại comments: single-line comments và multi-line comments.

Single-Line Comments

Single-line comments (chú thích dòng đơn) trong Go lang được bắt đầu bằng hai dấu gạch chéo //. Bất kỳ văn bản nào đứng sau // trên cùng một dòng sẽ được coi là comment và sẽ bị bỏ qua bởi trình biên dịch.

Ví dụ:

// Đây là một single-line comment
package main

import "fmt"

// Hàm main là điểm bắt đầu của chương trình
func main() {
  // In ra "Hello, World!"
  fmt.Println("Hello, World!") // Đây cũng là một single-line comment
}

Trong ví dụ trên, chúng ta có ba single-line comments. Hai comments đầu tiên đứng trên một dòng riêng, và comment cuối cùng được đặt ở cuối dòng lệnh fmt.Println("Hello, World!").

Single-line comments thường được sử dụng để giải thích một dòng mã nguồn cụ thể hoặc để tạm thời vô hiệu hóa một dòng mã trong quá trình gỡ lỗi (debugging).

Multi-Line Comments

Multi-line comments (chú thích đa dòng) trong Go lang được bắt đầu bằng /* và kết thúc bằng */. Bất kỳ văn bản nào nằm giữa /**/ sẽ được coi là comment và sẽ bị bỏ qua bởi trình biên dịch.

Ví dụ:

/*
  Đây là một multi-line comment
  Nó có thể kéo dài trên
  nhiều dòng
*/
package main

import "fmt"

func main() {
  /*
    Hàm này in ra "Hello, World!"
    đến thiết bị đầu ra chuẩn
  */
  fmt.Println("Hello, World!")
}

Trong ví dụ trên, chúng ta có hai multi-line comments. Comment đầu tiên giải thích rằng đó là một multi-line comment và nó có thể kéo dài trên nhiều dòng. Comment thứ hai giải thích chức năng của hàm main().

Multi-line comments thường được sử dụng để giải thích một khối mã nguồn hoặc để tạm thời vô hiệu hóa nhiều dòng mã trong quá trình gỡ lỗi.

Doc Comments

Ngoài ra, Go lang còn hỗ trợ một loại comment đặc biệt gọi là "doc comments". Doc comments là những comments đặt ngay trước các khai báo của package, hàm, kiểu dữ liệu, biến hoặc hằng số. Chúng được sử dụng để tạo ra tài liệu tự động cho mã nguồn bằng công cụ godoc.

Ví dụ:

// Package main là gói chính của chương trình
package main

// Hàm tính tổng của hai số nguyên
func sum(a, b int) int {
  return a + b
}

// Biến toàn cục lưu trữ giá trị pi
const pi = 3.14159

Trong ví dụ trên, chúng ta có ba doc comments. Comment đầu tiên giải thích về package main, comment thứ hai giải thích về hàm sum, và comment cuối cùng giải thích về hằng số pi.

Khi sử dụng công cụ godoc, các doc comments này sẽ được hiển thị trong tài liệu tự động tạo, giúp người đọc hiểu rõ hơn về chức năng và mục đích của các thành phần trong mã nguồn.

Quy Tắc Viết Comments

Mặc dù comments không ảnh hưởng đến việc thực thi chương trình, nhưng việc viết comments rõ ràng và hợp lý là rất quan trọng để đảm bảo mã nguồn dễ đọc và dễ bảo trì. Dưới đây là một số quy tắc cần tuân thủ khi viết comments trong Go lang:

 1. Sử dụng comments một cách hợp lý: Không nên viết quá nhiều comments hoặc quá ít comments. Comments nên được sử dụng để giải thích những phần mã phức tạp hoặc không rõ ràng.
 2. Viết comments rõ ràng và súc tích: Comments nên được viết một cách rõ ràng và súc tích, tránh sử dụng những từ ngữ khó hiểu hoặc quá dài dòng.
 3. Sử dụng ngôn ngữ thích hợp: Nếu đang làm việc trong một dự án quốc tế, hãy viết comments bằng tiếng Anh. Nếu đang làm việc trong một dự án nội bộ, có thể sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ.
 4. Cập nhật comments khi mã nguồn thay đổi: Khi mã nguồn được sửa đổi, hãy đảm bảo rằng các comments liên quan cũng được cập nhật để phù hợp với những thay đổi đó.
 5. Sử dụng doc comments cho các thành phần công khai: Đối với các package, hàm, kiểu dữ liệu, biến hoặc hằng số công khai, hãy sử dụng doc comments để tạo ra tài liệu tự động.
 6. Tuân thủ quy ước đặt tên: Khi viết comments, hãy tuân thủ quy ước đặt tên của Go lang. Ví dụ, tên của package và hàm nên được viết bằng chữ thường, trong khi tên của kiểu dữ liệu nên được viết bằng chữ hoa.

Kết Luận

Comments là một phần không thể thiếu trong bất kỳ mã nguồn nào, bao gồm cả Go lang. Việc sử dụng comments một cách hợp lý và tuân thủ các quy tắc viết comments sẽ giúp mã nguồn trở nên dễ đọc, dễ hiểu và dễ bảo trì hơn. Hãy nhớ rằng, mặc dù comments không ảnh hưởng đến việc thực thi chương trình, nhưng chúng lại đóng vai trò quan trọng trong việc truyền đạt ý tưởng và giải thích mã nguồn cho những người khác.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Dữ liệu được lưu trữ trong container sẽ bị mất trong những trường hợp nào?

entry

Tầm quan trọng của việc tạo mẫu trong thiết kế là gì?

entry

Các thành phần chính trong Microservices?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào