Khóa học go

Cài Đặt Môi Trường Go Lang

0 phút đọc

Go, hay còn gọi là Golang, là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở được phát triển bởi Google. Được thiết kế để đơn giản hóa việc lập trình hệ thống và các ứng dụng mạng, Go đã nhanh chóng trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Để bắt đầu lập trình với Go, trước tiên bạn cần cài đặt môi trường phát triển cho ngôn ngữ này. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Go trên các hệ điều hành khác nhau, bao gồm Windows, macOS và Linux.

Cài Đặt Go Trên Windows

Bước 1: Tải Trình Cài Đặt

Truy cập trang web chính thức của Go tại golang.org/dl và tải xuống tệp cài đặt .msi phù hợp với kiến trúc hệ thống của bạn (32-bit hoặc 64-bit).

Bước 2: Chạy Trình Cài Đặt

Sau khi tải xuống, mở tệp .msi và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt Go. Trình cài đặt sẽ tự động thêm Go vào biến môi trường PATH của hệ thống.

Bước 3: Kiểm Tra Cài Đặt

Mở Command Prompt và nhập lệnh sau để kiểm tra phiên bản Go đã cài đặt:

go version

Nếu lệnh này trả về phiên bản Go, điều đó có nghĩa là Go đã được cài đặt thành công.

Bước 4: Thiết Lập GOPATH

GOPATH là thư mục nơi bạn sẽ lưu trữ mã nguồn Go của mình. Mặc định, GOPATH được đặt tại thư mục C:\Users\<tên người dùng>\go. Bạn có thể thay đổi GOPATH bằng cách thiết lập biến môi trường GOPATH trong System Properties.

Cài Đặt Go Trên macOS

Bước 1: Tải Trình Cài Đặt

Truy cập trang web chính thức của Go và tải xuống tệp cài đặt .pkg cho macOS.

Bước 2: Chạy Trình Cài Đặt

Mở tệp .pkg và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt Go. Trình cài đặt sẽ tự động thêm Go vào biến môi trường PATH của hệ thống.

Bước 3: Kiểm Tra Cài Đặt

Mở Terminal và nhập lệnh sau để kiểm tra phiên bản Go đã cài đặt:

go version

Nếu lệnh này trả về phiên bản Go, điều đó có nghĩa là Go đã được cài đặt thành công.

Bước 4: Thiết Lập GOPATH

GOPATH mặc định trên macOS là ~/go. Bạn có thể thay đổi GOPATH bằng cách thêm dòng sau vào tệp .bash_profile hoặc .zshrc:

export GOPATH=$HOME/go

Sau đó, tải lại tệp cấu hình bằng lệnh:

source ~/.bash_profile

hoặc

source ~/.zshrc

Cài Đặt Go Trên Linux

Bước 1: Tải Trình Cài Đặt

Truy cập trang web chính thức của Go và tải xuống tệp tar.gz phù hợp với kiến trúc hệ thống của bạn.

Bước 2: Giải Nén Tệp

Mở Terminal và sử dụng lệnh sau để giải nén tệp đã tải xuống vào thư mục /usr/local:

sudo tar -C /usr/local -xzf go1.xx.linux-amd64.tar.gz

Bước 3: Thiết Lập Biến Môi Trường

Thêm đường dẫn Go vào biến môi trường PATH bằng cách thêm dòng sau vào tệp .profile hoặc .bashrc:

export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin

Sau đó, tải lại tệp cấu hình bằng lệnh:

source ~/.profile

hoặc

source ~/.bashrc

Bước 4: Kiểm Tra Cài Đặt

Mở Terminal và nhập lệnh sau để kiểm tra phiên bản Go đã cài đặt:

go version

Nếu lệnh này trả về phiên bản Go, điều đó có nghĩa là Go đã được cài đặt thành công.

Bước 5: Thiết Lập GOPATH

GOPATH mặc định trên Linux là ~/go. Bạn có thể thay đổi GOPATH bằng cách thêm dòng sau vào tệp .profile hoặc .bashrc:

export GOPATH=$HOME/go

Sau đó, tải lại tệp cấu hình bằng lệnh:

source ~/.profile

hoặc

source ~/.bashrc

Cài Đặt Trình Soạn Thảo Mã

Để lập trình Go hiệu quả, bạn cần một trình soạn thảo mã tốt. Visual Studio Code (VS Code) là một lựa chọn phổ biến nhờ vào các tính năng mạnh mẽ và hỗ trợ tốt cho Go.

Cài Đặt VS Code

Truy cập trang web chính thức của VS Code tại code.visualstudio.com và tải xuống phiên bản phù hợp với hệ điều hành của bạn. Sau khi tải xuống, cài đặt VS Code theo các hướng dẫn trên màn hình.

Cài Đặt Tiện Ích Go

Mở VS Code và truy cập tab Extensions (biểu tượng hình vuông ở thanh bên trái). Tìm kiếm "Go" và cài đặt tiện ích Go do Microsoft phát triển. Tiện ích này cung cấp các tính năng như tự động hoàn thành mã, gợi ý mã, và kiểm tra lỗi.

Thiết Lập Môi Trường Phát Triển

Tạo Thư Mục Dự Án

Tạo một thư mục cho dự án Go của bạn. Ví dụ:

mkdir ~/go/src/hello
cd ~/go/src/hello

Khởi Tạo Module Go

Sử dụng lệnh go mod init để khởi tạo một module Go mới:

go mod init example.com/hello

Lệnh này sẽ tạo ra một tệp go.mod để quản lý các phụ thuộc của dự án.

Viết Chương Trình Đầu Tiên

Tạo một tệp main.go và mở nó trong VS Code. Viết mã sau vào tệp:

package main

import "fmt"

func main() {
    fmt.Println("Hello, World!")
}

Chạy Chương Trình

Mở Terminal trong VS Code và chạy lệnh sau để biên dịch và chạy chương trình:

go run main.go

Nếu mọi thứ được thiết lập đúng, bạn sẽ thấy dòng chữ "Hello, World!" được in ra.

Kết Luận

Việc cài đặt và thiết lập môi trường phát triển cho Go là một quá trình đơn giản nhưng quan trọng. Bằng cách làm theo các bước hướng dẫn chi tiết trên, bạn sẽ có một môi trường phát triển Go hoàn chỉnh và sẵn sàng để bắt đầu viết mã. Go không chỉ là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và hiệu quả, mà còn có một cộng đồng phát triển sôi động và nhiều tài nguyên hỗ trợ, giúp bạn dễ dàng học hỏi và phát triển kỹ năng lập trình của mình.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Giải thích trường hợp nào sử dụng danh sách liên kết và trường hợp nào sử dụng mảng?

entry

Dữ liệu được lưu trữ trong container sẽ bị mất trong những trường hợp nào?

junior

VARCHAR và CHAR khác nhau như thế nào? Nói về các trường hợp bạn sẽ sử dụng cái này thay vì cái kia.

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely