Khóa học python

Hướng dẫn cài đặt Python

0 phút đọc

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, dễ học và dễ sử dụng, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như phát triển web, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, và tự động hóa. Để bắt đầu học và làm việc với Python, bạn cần cài đặt Python trên máy tính của mình. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Python trên các hệ điều hành phổ biến như Windows, macOS, và Linux, cùng với việc thiết lập môi trường lập trình và cài đặt các thư viện cần thiết.

Cài đặt Python trên Windows

Bước 1: Tải Python

Truy cập trang web chính thức của Python tại python.org và tải phiên bản Python mới nhất. Hiện tại, phiên bản mới nhất là Python 3.10.6.

Bước 2: Cài đặt Python

 1. Mở tệp cài đặt đã tải về.
 2. Chọn tùy chọn "Add Python to PATH" để thêm Python vào biến môi trường, giúp bạn có thể chạy lệnh Python từ bất kỳ thư mục nào trong Command Prompt.
 3. Nhấp vào "Install Now" để bắt đầu quá trình cài đặt.

Quá trình cài đặt sẽ diễn ra tự động. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ thấy thông báo "Setup was successful".

Bước 3: Kiểm tra cài đặt

Mở Command Prompt và nhập lệnh sau để kiểm tra phiên bản Python đã cài đặt:

python --version

Nếu bạn thấy phiên bản Python hiện ra, điều đó có nghĩa là bạn đã cài đặt thành công Python trên Windows.

Cài đặt Python trên macOS

Bước 1: Tải Python

Truy cập trang web chính thức của Python tại python.org và tải phiên bản Python mới nhất.

Bước 2: Cài đặt Python

 1. Mở tệp cài đặt đã tải về.
 2. Nhấp vào "Continue" và làm theo các bước hướng dẫn trên màn hình.
 3. Chọn "Agree" để đồng ý với các điều khoản sử dụng.
 4. Nhấp vào "Install" để bắt đầu quá trình cài đặt.

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, nhấp vào "Close" để đóng cửa sổ cài đặt.

Bước 3: Kiểm tra cài đặt

Mở Terminal và nhập lệnh sau để kiểm tra phiên bản Python đã cài đặt:

python3 --version

Nếu bạn thấy phiên bản Python hiện ra, điều đó có nghĩa là bạn đã cài đặt thành công Python trên macOS.

Cài đặt Python trên Linux

Bước 1: Kiểm tra phiên bản Python hiện có

Hầu hết các bản phân phối Linux đều cài sẵn Python, nhưng có thể là phiên bản cũ. Mở Terminal và nhập lệnh sau để kiểm tra phiên bản Python hiện có:

python3 --version

Bước 2: Cài đặt Python mới nhất

Nếu bạn cần cài đặt phiên bản Python mới hơn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Terminal.
 2. Cập nhật danh sách gói:
sudo apt update
 1. Cài đặt Python:
sudo apt install python3

Bước 3: Kiểm tra cài đặt

Nhập lệnh sau để kiểm tra phiên bản Python đã cài đặt:

python3 --version

Nếu bạn thấy phiên bản Python hiện ra, điều đó có nghĩa là bạn đã cài đặt thành công Python trên Linux.

Thiết lập môi trường lập trình Python

Môi trường ảo

Môi trường ảo cho phép bạn tạo ra một không gian riêng biệt cho từng dự án Python, giúp quản lý các phụ thuộc và phiên bản thư viện một cách hiệu quả.

Bước 1: Cài đặt venv

venv là một mô-đun tích hợp sẵn trong Python 3.3 trở lên, giúp tạo môi trường ảo. Để cài đặt venv, mở Terminal và nhập lệnh sau:

sudo apt install -y python3-venv

Bước 2: Tạo môi trường ảo

Chọn thư mục nơi bạn muốn lưu trữ môi trường ảo và tạo môi trường bằng lệnh sau:

python3 -m venv my_env

Bước 3: Kích hoạt môi trường ảo

Để kích hoạt môi trường ảo, nhập lệnh sau:

 • Trên Windows:
my_env\Scripts\activate.bat
 • Trên macOS và Linux:
source my_env/bin/activate

Khi môi trường ảo được kích hoạt, bạn sẽ thấy tên môi trường xuất hiện trước dấu nhắc lệnh.

Bước 4: Cài đặt các thư viện cần thiết

Sử dụng pip để cài đặt các thư viện cần thiết cho dự án của bạn. Ví dụ, để cài đặt thư viện requests, nhập lệnh sau:

pip install requests

Jupyter Notebook

Jupyter Notebook là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn viết và chạy mã Python trong một giao diện web thân thiện.

Bước 1: Cài đặt Jupyter Notebook

Sau khi kích hoạt môi trường ảo, cài đặt Jupyter Notebook bằng lệnh sau:

pip install notebook

Bước 2: Khởi động Jupyter Notebook

Khởi động Jupyter Notebook bằng lệnh sau:

jupyter notebook

Trình duyệt web sẽ mở ra và hiển thị giao diện Jupyter Notebook, nơi bạn có thể tạo và chạy các tệp notebook (.ipynb).

Ví dụ về lập trình Python

Ví dụ 1: In ra "Hello, World!"

Tạo một tệp Python mới với tên hello.py và thêm mã sau:

print("Hello, World!")

Chạy tệp này bằng lệnh sau trong Terminal:

python hello.py

Ví dụ 2: Tính tổng hai số

Tạo một tệp Python mới với tên sum.py và thêm mã sau:

# Nhập hai số từ người dùng
num1 = float(input("Nhập số thứ nhất: "))
num2 = float(input("Nhập số thứ hai: "))

# Tính tổng
sum = num1 + num2

# In kết quả
print("Tổng của {0} và {1} là {2}".format(num1, num2, sum))

Chạy tệp này bằng lệnh sau trong Terminal:

python sum.py

Ví dụ 3: Đọc và ghi tệp

Tạo một tệp Python mới với tên file_io.py và thêm mã sau:

# Mở tệp để ghi
with open("example.txt", "w") as file:
  file.write("Hello, World!\n")
  file.write("Python là ngôn ngữ lập trình tuyệt vời.\n")

# Mở tệp để đọc
with open("example.txt", "r") as file:
  content = file.read()
  print(content)

Chạy tệp này bằng lệnh sau trong Terminal:

python file_io.py

Kết luận

Việc cài đặt Python và thiết lập môi trường lập trình là bước đầu tiên quan trọng để bắt đầu học và làm việc với Python. Bài viết này đã hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Python trên các hệ điều hành phổ biến như Windows, macOS, và Linux, cùng với việc thiết lập môi trường ảo và cài đặt các thư viện cần thiết. Hy vọng rằng bạn đã có thể cài đặt thành công Python và bắt đầu viết mã Python của riêng mình.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Lập Trình Hướng Đối Tượng (OOP) là gì?

entry

Liệt kê các kiểu dữ liệu trong Python?

entry

Nêu một số đặc điểm của Python?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely