C từ cơ bản

C là một trong những ngôn ngữ được ưa chuông nhất và rất dễ tiếp cận cho các bạn mới học lập trình. Nó được sử dụng trong phát triển phần mềm, trang web, game hay ứng dụng trên các thiết bị di động. Cuốn C được viết một cách bài bản, chi tiết bao gồm các kiến thức cơ bản để bạn bắt đầu học lập trình