Cấu trúc chương trình C cơ bản

0 phút đọc

Nội dung bài viết

Để bắt đầu học lập trình C, bạn cần hiểu cấu trúc cơ bản của một chương trình C. Dưới đây là một đoạn mã chương trình cơ bản nhất khi bắt đầu học lập trình với ngôn ngữ C.
Hãy sao chép đoạn mã ví dụ bên dưới vào Dev C và nhấn F11 để chạy chương trình.

#include <stdio.h>

int main() {

   printf("Hello World!\n");
   return 0;
}

::result

Hello World!
Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Đôi khi, không cẩn thận biết một số chuyện, mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế.
Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely