Keywords và Escape Sequences trong C

Từ khoá (keyword) trong C

Ngôn ngữ C có một số từ khoá đặc biệt được tạo ra với mục đích nhất định. Trong quá trình học các bạn sẽ gặp các từ khoá này thường xuyên.

Vì C là ngôn ngữ phân biệt chữ hoa chữ thường, tất cả các từ khóa phải được viết bằng chữ thường. Dưới đây là danh sách tất cả các từ khóa trong C:

autobreakcasechar
constcontinuedefaultdo
doubleelseenumextern
floatforgotoif
intlongregisterreturn
shortsignedsizeofstatic
structswitchtypedefunion
unsignedvoidvolatilewhile

Escape Sequences trong C

Đôi khi, chúng ta cần phải sử dụng các ký tự không thể gõ hoặc có ý nghĩa đặc biệt trong lập trình C.

Ví dụ: dòng mới (enter), tab, dấu hỏi... Chúng ta cũng đã nói qua một chút về nó ở bài trước khi muốn xuống một dòng mới - đó chính là escape sequences \n.

Để sử dụng các ký tự này, các Escape Sequences được sử dụng.

Escape SequencesCharacter
\bBackspace
\fForm feed
\nNewline
\rReturn
\tHorizontal tab
\vVertical tab
\\Backslash
\'Single quotation mark
\"Double quotation mark
\?Question mark

Ví dụ muốn in ra dấu \ trong hàm printf():

#include <stdio.h>

int main() {

    printf("\\");
}

Nếu bạn chỉ viết printf("\"); thì sẽ không in ra được dấu \ như mong muốn.

Bài trước
left Bài trước
left Các thư viện cơ bản trong C
Bài tiếp theo
Comment trong C right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team