Trang chủKhóa học

Keywords và Escape Sequences trong C

0 phút đọc

Từ khóa (keyword) trong C

Ngôn ngữ C có một số từ khóa đặc biệt được tạo ra với mục đích nhất định. Trong quá trình học các bạn sẽ gặp các từ khóa này thường xuyên.

Vì C là ngôn ngữ phân biệt chữ hoa chữ thường, tất cả các từ khóa phải được viết bằng chữ thường. Dưới đây là danh sách tất cả các từ khóa trong C:

autobreakcasechar
constcontinuedefaultdo
doubleelseenumextern
floatforgotoif
intlongregisterreturn
shortsignedsizeofstatic
structswitchtypedefunion
unsignedvoidvolatilewhile

Escape Sequences trong C

Đôi khi, chúng ta cần phải sử dụng các ký tự không thể gõ hoặc có ý nghĩa đặc biệt trong lập trình C.

Ví dụ: dòng mới (enter), tab, dấu hỏi... Chúng ta cũng đã nói qua một chút về nó ở bài trước khi muốn xuống một dòng mới - đó chính là escape sequences \n.

Để sử dụng các ký tự này, các Escape Sequences được sử dụng.

Escape SequencesCharacter
\bBackspace
\fForm feed
\nNewline
\rReturn
\tHorizontal tab
\vVertical tab
\\Backslash
\'Single quotation mark
\"Double quotation mark
\?Question mark

Ví dụ muốn in ra dấu \ trong hàm printf():

#include <stdio.h>
int main() {
    printf("\\");
}

Nếu bạn chỉ viết printf("\"); thì sẽ không in ra được dấu \ như mong muốn.

Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Chẳng có gì trở nên dễ dàng hơn. Chỉ là bạn trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.

Bình luận

Youtube TechMely