Khóa học c

Keywords và Escape Sequences trong C

0 phút đọc

Từ khóa (keyword) trong C

Ngôn ngữ C có một số từ khóa đặc biệt được tạo ra với mục đích nhất định. Trong quá trình học các bạn sẽ gặp các từ khóa này thường xuyên.

Vì C là ngôn ngữ phân biệt chữ hoa chữ thường, tất cả các từ khóa phải được viết bằng chữ thường. Dưới đây là danh sách tất cả các từ khóa trong C:

auto break case char
const continue default do
double else enum extern
float for goto if
int long register return
short signed sizeof static
struct switch typedef union
unsigned void volatile while

Escape Sequences trong C

Đôi khi, chúng ta cần phải sử dụng các ký tự không thể gõ hoặc có ý nghĩa đặc biệt trong lập trình C.

Ví dụ: dòng mới (enter), tab, dấu hỏi... Chúng ta cũng đã nói qua một chút về nó ở bài trước khi muốn xuống một dòng mới - đó chính là escape sequences \n.

Để sử dụng các ký tự này, chúng ta sẽ sử dụng Escape Sequences.

Escape Sequences Character
\b Backspace (Xóa lùi)
\f Form feed (Nạp mẫu)
\n Newline (Xuống dòng)
\r Return (Trả về)
\t Horizontal tab (Tab ngang)
\v Vertical tab (Tab dọc)
\\ Backslash (Dấu gạch chéo)
\' Single quotation mark (Dấu nháy đơn)
\" Double quotation mark (Dấu nháy kép)
\? Question mark (Dấu hỏi)

Ví dụ muốn in ra dấu \ trong hàm printf():

#include <stdio.h>

int main() {

    printf("\\");
}

Nếu bạn chỉ viết printf("\"); thì sẽ không in ra được dấu \ như mong muốn.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Dữ liệu được lưu trữ trong container sẽ bị mất trong những trường hợp nào?

entry

Tầm quan trọng của việc tạo mẫu trong thiết kế là gì?

entry

Các thành phần chính trong Microservices?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely