Khóa học c

Các thư viện cơ bản trong C

0 phút đọc

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các thư viện tiêu chuẩn trong C.

Một cách đơn giản, thư viện trong C là nơi chứa các định nghĩa và source code viết sẵn của các hàm chức năng cơ bản của ngôn ngữ C.

Như ở ví dụ trước (Program Structure) khi muốn sử dụng hàm printf(), chúng ta cần include thư viện <stdio.h> vì hàm printf() được định nghĩa trong thư viện này - chức năng của nó làm gì.

Thực tế, stdio.h là một tệp mã nguồn (file code), các tệp mã nguồn có đuôi tệp là .h trong C được xem là những file thư viện.

#include <stdio.h>

int main() {
   printf("Catch me if you can.");
}

Nếu bạn cố gắng sử dụng hàm printf() mà không include thư viện <stdio.h>, bạn sẽ gặp lỗi.

Các thư viện cơ bản trong C

Thư viện Mô tả
<assert.h> Program assertion functions
<ctype.h> Character type functions
<locale.h> Localization functions
<math.h> Mathematics functions
<setjmp.h> Jump functions
<signal.h> Signal handling functions
<stdarg.h> Variable arguments handling functions
<stdio.h> Standard Input/Output functions
<stdlib.h> Standard Utility functions
<string.h> String handling functions
<time.h> Date time functions

Bạn chỉ cần xem qua và hiểu về chúng một chút, trong khóa học cơ bản này, chúng ta sẽ không đi sâu vào tất cả các thư viện này.

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

Gợi ý bài viết

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely