Các thư viện cơ bản trong C

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các thư viện tiêu chuẩn trong C.

Hiểu đơn giản, thư viên trong C là nơi định nghĩa - viết sẵn các hàm chức năng cơ bản của ngôn ngữ C.

Như ở ví dụ trước (Program Structure) khi muốn sử dụng hàm printf(), chúng ta cần include thư viện <stdio.h> vì hàm printf() được định nghĩa trong thư viện này - chức năng của nó làm gì.

Thực tế, stdio.h là một file code, các file code được lưu với đuôi .h trong C được xem là những file thư viện.

#include <stdio.h>

int main() {
   printf("Catch me if you can.");
}

Nếu bạn cố gắng sử dụng hàm printf() mà không include thư viện <stdio.h>, bạn sẽ gặp lỗi.

Các thư viện cơ bản trong C

Thư việnMô tả
<assert.h>Program assertion functions
<ctype.h>Character type functions
<locale.h>Localization functions
<math.h>Mathematics functions
<setjmp.h>Jump functions
<signal.h>Signal handling functions
<stdarg.h>Variable arguments handling functions
<stdio.h>Standard Input/Output functions
<stdlib.h>Standard Utility functions
<string.h>String handling functions
<time.h>Date time functions

Các bạn chỉ cần xem và tìm hiểu qua cho biết, trong chương trình học cơ bản này chúng ta cũng sẽ không đi tìm hiểu hết tất cả những thư viện này đâu.

Bài trước
left Bài trước
left Cấu trúc chương trình C cơ bản
Bài tiếp theo
Keywords và Escape Sequences trong C right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team