Khóa học c

Câu lệnh goto trong C

0 phút đọc

Câu lệnh goto là một câu lệnh nhảy đôi khi cũng được gọi là câu lệnh nhảy vô điều kiện. Câu lệnh goto có thể được sử dụng để nhảy từ bất cứ đâu đến bất cứ đâu trong một hàm.

Cú pháp câu lệnh goto trong C

Syntax1      |    Syntax2
---------------------------

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

Gợi ý bài viết

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely