Giới thiệu về Thymeleaf

Thymeleaf

Thymeleaf là gì?

Thymeleaf một một thư viện mở và được coi là một Java Template Engine, được dùng để xử lý và tạo ra HTML, XML, JavaScript, CSS, text, Raw, nó có thể làm việc với cả môi trường web và non-web. Mục tiêu chính của Thymeleaf là mong muốn tạo ra các template đơn giản, dễ bảo trì cho các công việc phát triển giao diện.

Ưu điểm của Thymeleaf

Thymeleaf sử dụng các thẻ HTML làm view và tham gia vào file html dưới dạng các thuộc tính của các thẻ html. Do đó không cần phải thêm bất cứ loại thẻ non-HTML nào cả. Ví dụ với JSP nếu muốn sử dụng các thẻ chuẩn của jsp như JSTL thì cần có taglib, thới Thymeleaf thì không cần sử dụng bất kỳ loại thẻ nào khác html nên được gọi là non-HTML.

Thông thường với các view như jsp, jsf muốn nhìn thấy được sự thay đổi của giao diện phải nhấn refresh lại trang web. Với Thymeleaf ta có thể xem các thay đổi trên giao diện mà không cần tải lại trang

Các loại template của Thymeleaf

Thymeleaf cho phép bạn xử lý 6 loại template, mỗi loại được gọi là một chế độ template bao gồm:

  • HTML
  • XML
  • TEXT
  • JAVASCRIPT
  • CSS
  • RAW

HTML Template

Template này cho phép bất kỳ loại đầu vào là các file HTML như HTML5, HTML4 và XHTML. Việc kiểm tra tính hợp lệ hoặc tính đúng đắn sẽ được thực hiện và cấu trúc mẫu (hoặc code mẫu) sẽ được ưu tiên ở mức độ cao nhất trong đầu ra.

XML Template

cho phép đầu vào là các file XML. Trình phân tích cú pháp sẽ ném ra lỗi khi file XML vi phạm các lỗi như thiếu thẻ đóng/mở, thiếu dấu <>, thiếu thuộc tính v.v. Tuy nhiên trình phân tích cú pháp không áp dụng với DTD hoặc schema.

Text Template

cho phép sử dụng cú pháp đặc biệt cho các template không đánh dấu (markup). Ví dụ về các template như vậy có thể là email hoặc các tài liệu thông thường. Lưu ý rằng, các template HTML hoặc XML cũng có thể được xử lý dưới dạng TEXT, trong trường hợp này, chúng sẽ không được coi là đánh dấu (markup) và tất cả các thẻ, DOCTYPE, comment, v.v. sẽ được coi là văn bản thuần túy.

Javascript Template

cho phép xử lý các tệp JavaScript trong ứng dụng Thymeleaf. Điều này có nghĩa là có thể sử dụng dữ liệu mô hình bên trong các tệp JavaScript theo cùng cách thực hiện trong các tệp HTML. Chế độ template JAVASCRIPT được coi là văn bản và do đó, nó sử dụng cú pháp đặc biệt giống như chế độ template TEXT.

CSS Template

Template này sẽ cho phép xử lý các tệp CSS liên quan đến ứng dụng Thymeleaf. Tương tự như chế độ template JAVASCRIPT, chế độ template CSS cũng là một chế độ văn bản và sử dụng cú pháp xử lý đặc biệt từ chế độ template TEXT.

RAW Template

Template này đơn giản là không xử lý các template. Có nghĩa là, nó được sử dụng để chèn các tài nguyên không bị ảnh hưởng (tệp, phản hồi URL, v.v.) vào các template đang được xử lý. Ví dụ, các tài nguyên bên ngoài, không được kiểm soát ở định dạng HTML có thể được đưa vào các template ứng dụng, sẽ là an toàn khi biết rằng bất kỳ mã Thymeleaf nào mà các tài nguyên này có thể include sẽ không được thực hiện.

Bài trước
left Bài trước
left Upload file trong Spring Boot
Bài tiếp theo
Biến trong Thymeleaf right
Bài tiếp theo right
Avatar Techmely Team
VIẾT BỞI

Techmely Team