Khóa học reactjs

Ứng dụng đầu tiên với ReactJs

0 phút đọc

Trước khi đọc bài này, bạn cần khởi tạo dự án ReactJs

ReactJS là một thư viện JavaScript phổ biến được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng (UI) tương tác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tạo một ứng dụng đơn giản sử dụng ReactJS để hiển thị danh sách công việc.

Ứng dụng đầu tiên với ReactJs

Bước 1: Chuẩn Bị Môi Trường

Đầu tiên, hãy chắc chắn bạn đã cài đặt Node.js trên máy tính của mình. Sau đó, sử dụng npm để cài đặt Create React App, công cụ giúp chúng ta nhanh chóng khởi tạo một dự án React.

npx create-react-app my-first-react-app
cd my-first-react-app
npm start

Bước 2: Hiển Thị Danh Sách Công Việc

Mở file src/App.js và sửa nội dung như sau:

import React from 'react';

function App() {
 const tasks = ['Learn React', 'Build an App', 'Enjoy Coding'];

 return (
  <div>
   <h1>My To-Do List</h1>
   <ul>
    {tasks.map((task, index) => (
     <li key={index}>{task}</li>
    ))}
   </ul>
  </div>
 );
}

export default App;

Ở đây, chúng ta đã tạo một mảng tasks và sử dụng phương thức map để render danh sách công việc.

Bước 3: Chạy Ứng Dụng

Quay lại terminal và chạy ứng dụng React bằng lệnh:

npm start

Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000, bạn sẽ thấy ứng dụng React của mình hiển thị danh sách công việc.

Chúc mừng bạn đã tạo thành công ứng dụng ReactJS đầu tiên của mình! Đây chỉ là một bước nhỏ trong hành trình học React, nhưng đồng thời là một bước quan trọng để làm quen với cách React hoạt động.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

ReactJS là gì? Nêu các tính năng nổi bật của Reactjs?

entry

Những phương pháp nghiên cứu UX hàng đầu là gì và khi nào nên sử dụng chúng?

entry

What are the advantages of ReactJS?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào