Reactjs từ cơ bản đến nâng cao

ReactJS là một thư viện JavaScript phổ biến và mạnh mẽ được phát triển bởi Facebook. Nó được sử dụng rộng rãi để xây dựng các ứng dụng web hiệu suất cao và giao diện người dùng tương tác. ReactJS tập trung vào việc xây dựng giao diện người dùng đáng tin cậy và dễ bảo trì bằng cách sử dụng các thành phần (components) tái sử dụng.