Khóa học reactjs

Sử dụng State trong React sao cho hiệu quả

0 phút đọc

Trong quá trình phát triển ứng dụng React, việc cấu trúc state một cách hiệu quả có thể giúp component của bạn dễ dàng chỉnh sửa và fix bug. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá một số lời khuyên quan trọng khi bạn cần cấu trúc state cho ứng dụng React của bạn.

Sử dụng State trong React sao cho hiệu quả

Nguyên tắc cho việc cấu trúc state

Khi bạn viết một component trong React chứa một số state, bạn cần cân nhắc về việc sử dụng bao nhiêu biến state và kiểu dữ liệu của chúng. Dưới đây là một số nguyên tắc có thể hướng dẫn bạn đưa ra các quyết định tốt hơn:

Nhóm state có liên quan

Nếu bạn luôn cập nhật hai hoặc nhiều biến state cùng một lúc, hãy xem xét việc hợp nhất chúng thành một biến state duy nhất.

Tránh sự không thống nhất trong state

Khi state được cấu trúc một cách mà nhiều phần state có thể mâu thuẫn và "trái ý" với nhau, bạn để lại khả năng xảy ra lỗi. Hãy cố gắng tránh điều này.

Tránh state dư thừa

Nếu bạn có thể tính toán một số thông tin từ các props khác của component hoặc các biến state hiện có trong quá trình render, bạn không nên đặt thông tin đó vào state của component.

Tránh sự trùng lặp trong state

Khi dữ liệu giống nhau được lặp lại giữa nhiều biến state hoặc trong các đối tượng lồng nhau, việc duy trì đồng bộ giữa chúng khó khăn. Hãy giảm sự trùng lặp khi có thể.

Tránh state lồng nhau sâu

State có cấu trúc phân cấp sâu không tiện lợi cho việc cập nhật. Khi có thể, hãy ưu tiên cấu trúc state theo cách phẳng (ít lồng nhau).

Ví dụ cách đặt state cho hiệu quả

Ví dụ nhóm state có liên quan

Khi bạn đứng trước quyết định giữa việc sử dụng một biến state duy nhất hoặc nhiều biến state riêng biệt, hãy xem xét xem liệu hai biến state có thay đổi cùng một lúc hay không. Nếu có, hợp nhất chúng thành một biến state duy nhất sẽ giúp bạn tránh quên đồng bộ hóa chúng. Ví dụ:

// Sử dụng nhiều biến state riêng biệt
const [x, setX] = useState(0);
const [y, setY] = useState(0);

// Hoặc hợp nhất chúng thành một biến state duy nhất
const [position, setPosition] = useState({ x: 0, y: 0 });

Trong ví dụ trên, nếu xy luôn được cập nhật cùng nhau (ví dụ: tọa độ của con trỏ), thì sử dụng position có thể làm cho việc duy trì đồng bộ dễ dàng hơn.

Ví dụ tránh sự không thống nhất trong state

Khi bạn có một state dẫn đến tình trạng mâu thuẫn hoặc không thống nhất, hãy cân nhắc cấu trúc lại state để tránh tình huống này. Ví dụ:

// Trạng thái không thống nhất
const [isSending, setIsSending] = useState(false);
const [isSent, setIsSent] = useState(false);

// Thay bằng một biến state duy nhất
const [status, setStatus] = useState("typing"); // 'typing', 'sending', 'sent'

Trong ví dụ này, việc sử dụng một biến state status cho phép bạn theo dõi state của component một cách rõ ràng hơn và tránh tình trạng mâu thuẫn.

Ví dụ tránh state dư thừa

Nếu bạn có thể tính toán thông tin nào đó từ các props của component hoặc từ state hiện có trong quá trình render, hãy tránh đặt thông tin đó vào state của component. Ví dụ:

// Trạng thái có thông tin dư thừa
const [firstName, setFirstName] = useState("");
const [lastName, setLastName] = useState("");
const [fullName, setFullName] = useState("");

// Sử dụng tính toán trong quá trình render
const fullName = firstName + " " + lastName;

Trong ví dụ này, fullName là state dư thừa vì bạn có thể tính toán nó trong quá trình render dựa trên firstNamelastName.

Ví dụ tránh state lồng nhau sâu

Khi state của bạn có cấu trúc phân cấp sâu, việc cập nhật nó có thể trở nên phức tạp. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc cập nhật state lồng nhau, hãy xem xét cách làm phẳng state. Thay vì lồng nhiều đối tượng, bạn có thể sử dụng một cấu trúc phẳng dễ quản lý hơn. Ví dụ:

// Cấu trúc state lồng nhau sâu
const initialTravelPlan = {
 id: 0,
 title: "(Root)",
 childPlaces: [
  {
   id: 1,
   title: "Earth",
   childPlaces: [
    {
     id: 2,
     title: "Africa",
     childPlaces: [
      {
       id: 3,
       title: "Botswana",
       childPlaces: [],
      },
      {
       id: 4,
       title: "Egypt",
       childPlaces: [],
      },
     ],
    },
   ],
  },
 ],
};

// Cấu trúc state phẳng
const initialTravelPlan = {
 0: {
  id: 0,
  title: "(Root)",
  childIds: [1],
 },
 1: {
  id: 1,
  title: "Earth",
  childIds: [2],
 },
 2: {
  id: 2,
  title: "Africa",
  childIds: [3, 4],
 },
 3: {
  id: 3,
  title: "Botswana",
  childIds: [],
 },
 4: {
  id: 4,
  title: "Egypt",
  childIds: [],
 },
};

Trong ví dụ này, việc cấu trúc state dưới dạng "phẳng" giúp việc cập nhật state trở nên dễ dàng hơn.

Việc cấu trúc state là một phần quan trọng của việc phát triển ứng dụng React hiệu quả. Bằng cách tuân theo những nguyên tắc cơ bản như nhóm state liên quan, tránh sự không thống nhất và state dư thừa, bạn có thể tạo ra các component dễ quản lý, dễ bảo trì và ít lỗi hơn trong ứng dụng của bạn.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Danh sách liên kết có hiệu quả hơn mảng?

entry

Bạn biết gì về ký hiệu big-O (big-O notation) và bạn có thể cho biết một số ví dụ liên quan đến các cấu trúc dữ liệu khác nhau?

entry

Dart là gì? Vì sao Google sử dụng Dart cho Flutter

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào