Khóa học reactjs

Reducer trong React

0 phút đọc

Trong React, state là một khái niệm quan trọng giúp bạn lưu trữ và quản lý dữ liệu trong các component. State giúp bạn theo dõi các thay đổi và cập nhật giao diện người dùng dựa trên sự tương tác của người dùng hoặc dữ liệu từ máy chủ. Tuy nhiên, khi các component phức tạp và nhiều tương tác, việc quản lý state có thể trở nên lộn xộn và khó kiểm soát thì chúng ta có thể nghĩ đến việc sử dụng Reducer

Reducer trong React

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng một kỹ thuật gọi là "reducer" để tối ưu hóa việc quản lý state trong React.

Reducer là gì?

Một reducer là một hàm JavaScript đơn giản nhận vào hai đối số chính: state và một đối tượng hành động (action). Nó sau đó trả về state mới dựa trên hành động đó. Ví dụ:

function reducer(state, action) {
 // Xử lý hành động và trả về `state` mới
 return newState;
}

Chuyển từ useState sang useReducer

Khi bạn phải quản lý nhiều state và có nhiều tương tác khác nhau trong một component, việc sử dụng useState có thể dẫn đến việc state và logic xử lý trải rải rác trong code. Điều này có thể khiến code trở nên khó hiểu và bảo trì.

Thay vì sử dụng useState, bạn có thể chuyển sang sử dụng useReducer. Quy trình chuyển đổi từ useState sang useReducer bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuyển từ việc thiết lập state sang việc gửi các hành động

Thay vì thiết lập state trực tiếp trong các xử lý sự kiện, bạn sẽ gửi các hành động thông qua một hàm gọi là dispatch. Ví dụ:

Trước đây:

const [count, setCount] = useState(0);

function increment() {
 setCount(count + 1);
}

Sau khi chuyển sang useReducer:

const initialState = 0;

function reducer(state, action) {
 switch (action.type) {
  case "INCREMENT":
   return state + 1;
  default:
   return state;
 }
}

const [count, dispatch] = useReducer(reducer, initialState);

function increment() {
 dispatch({ type: "INCREMENT" });
}

Bước 2: Viết một reducer function

Bạn cần viết một reducer function để xử lý các hành động mà bạn muốn thực hiện trên state. Trong ví dụ trên, reducer function xử lý hành động** "INCREMENT"** bằng cách tăng giá trị state lên 1.

Bước 3: Sử dụng useReducer trong component của bạn

Cuối cùng, bạn sẽ sử dụng useReducer trong component của bạn để quản lý state và gửi các hành động khi cần thiết.

Tại sao sử dụng Reducer trong React?

Sử dụng reducer có một số ưu điểm sau:

 1. Dễ quản lý: Reducer giúp bạn tạo một trung tâm xử lý state trong ứng dụng của bạn. Tất cả các thay đổi state đều được quản lý tập trung trong reducer, làm cho code trở nên dễ đọc và dễ bảo trì hơn.
 2. Tích hợp: Với reducer, bạn có thể tích hợp tất cả các hành động xử lý liên quan đến state vào một nơi duy nhất. Điều này giúp bạn dễ dàng kiểm soát các hành động và giảm nguy cơ xảy ra lỗi.
 3. Dễ test: Reducer là các hàm JavaScript, có thể dễ dàng test độc lập. Bạn có thể viết các unit test cho reducer của bạn để đảm bảo tính chính xác và tạo code ổn định hơn.
 4. Mở rộng: Khi ứng dụng của bạn phát triển và có thêm các hành động phức tạp, reducer giúp bạn mở rộng một cách dễ dàng bằng cách thêm các trường hợp xử lý hành động mới.

Ví dụ về sử dụng Reducer trong React

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về việc sử dụng reducer trong React để quản lý state của một đếm số:

import React, { useReducer } from "react";

// Khởi tạo `state` ban đầu
const initialState = { count: 0 };

// Hàm reducer xử lý các hành động
function reducer(state, action) {
 switch (action.type) {
  case "INCREMENT":
   return { count: state.count + 1 };
  case "DECREMENT":
   return { count: state.count - 1 };
  default:
   return state;
 }
}

function Counter() {
 // Sử dụng useReducer với reducer và initialState
 const [state, dispatch] = useReducer(reducer, initialState);

 return (
  <div>
   <p>Count: {state.count}</p>
   <button onClick={() => dispatch({ type: "INCREMENT" })}>Increment</button>
   <button onClick={() => dispatch({ type: "DECREMENT" })}>Decrement</button>
  </div>
 );
}

export default Counter;

Khi bạn cần quản lý state phức tạp hoặc khi muốn tối ưu hóa việc quản lý state trong React, việc sử dụng reducer là một lựa chọn tối ưu. Bằng cách gửi các hành động thông qua reducer, bạn có thể kiểm soát state của ứng dụng một cách rõ ràng và hiệu quả. Việc này giúp code dễ đọc, dễ bảo trì và dễ kiểm tra.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Làm thế nào để comment trong React?

entry

React Fibersss là gì?

entry

React Native là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào