Khóa học reactjs

Chia sẻ state giữa các component trong React

0 phút đọc

Trong quá trình phát triển ứng dụng React, có lúc bạn muốn state của hai component luôn thay đổi cùng nhau. Để làm điều này, bạn cần loại bỏ state khỏi cả hai component, di chuyển nó đến component cha chung gần nhất của chúng, sau đó truyền nó xuống cho chúng thông qua props. Đây được gọi là việc "nâng state lên" và đây là một trong những điều phổ biến nhất bạn sẽ thực hiện khi code React.

Chia sẻ state giữa các component trong React

Trong ví dụ sau, chúng ta có một component cha Accordion và hai component con Panel:

import { useState } from "react";

function Panel({ title, children }) {
 const [isActive, setIsActive] = useState(false);
 return (
  <section className="panel">
   <h3>{title}</h3>
   {isActive ? (
    <p>{children}</p>
   ) : (
    <button onClick={() => setIsActive(true)}>Show</button>
   )}
  </section>
 );
}

export default function Accordion() {
 return (
  <>
   <h2>Almaty, Kazakhstan</h2>
   <Panel title="About">
    Với dân số khoảng 2 triệu người, Almaty là thành phố lớn nhất của
    Kazakhstan. Từ năm 1929 đến năm 1997, nó là thủ đô của đất nước này.
   </Panel>
   <Panel title="Etymology">
    Tên gọi này xuất phát từ từ <span lang="kk-KZ">алма</span>, từ Kazakh có
    nghĩa là "táo" và thường được dịch là "đầy táo". Trong thực tế, vùng
    xung quanh Almaty được cho là quê hương của cây táo, và loài{" "}
    <i lang="la">Malus sieversii</i> hoang dã được coi là một ứng cử viên có
    thể là tổ tiên của táo trong thời đại hiện đại.
   </Panel>
  </>
 );
}

Ban đầu, mỗi Panel có một state boolean isActive để xác định xem nội dung của nó có hiển thị hay không. Nhấn nút "Show" cho cả hai Panel, bạn sẽ thấy rằng chúng hoàn toàn độc lập.

Nhưng giờ, nếu bạn muốn chỉ một Panel được mở rộng vào một thời điểm, việc mở rộng Panel thứ hai sẽ làm thu nhỏ Panel thứ nhất. Làm thế nào bạn có thể làm điều đó?

Để điều phối hai Panel này, bạn cần "nâng state của chúng lên" component cha, bằng ba bước sau đây

Bước 1: Loại bỏ state khỏi các component con

Chuyển state của isActive từ Panel lên component cha của nó. Bắt đầu bằng việc loại bỏ dòng code sau khỏi Panel:

const [isActive, setIsActive] = useState(false);

Thay vào đó, thêm isActive vào danh sách props của Panel:

function Panel({ title, children, isActive }) {
 // ...
}

Như vậy, Panel cha giờ có thể kiểm soát isActive bằng cách truyền nó xuống như một props.

Bước 2: Truyền dữ liệu cố định từ component cha

Để "nâng state lên," bạn cần xác định component cha sử chung gần nhất của hai component con mà bạn muốn điều phối. Trong ví dụ này, đó là component Accordion. Vì nó nằm trên cả hai Panel và có thể kiểm soát props của chúng, nó sẽ trở thành "người điều phối" cho việc xác định Panel nào đang được mở. Hãy làm cho component Accordion truyền giá trị isActive (ví dụ: true) xuống cho cả hai Panel:

export default function Accordion() {
 return (
  <>
   <h2>Almaty, Kazakhstan</h2>
   <Panel title="About" isActive={true}>
    // Nội dung Panel 1
   </Panel>
   <Panel title="Etymology" isActive={true}>
    // Nội dung Panel 2
   </Panel>
  </>
 );
}

Bước 3: Thêm state vào component cha chung

Với việc state được nâng lên, bạn cần thay đổi một chút. Trong trường hợp này, chỉ một Panel nên được mở rộng vào một thời điểm. Điều này có nghĩa là component cha chung Accordion cần theo dõi Panel nào đang được mở. Thay vì sử dụng giá trị boolean, bạn có thể sử dụng một số làm chỉ số của Panel đang được mở trong biến state:

const [activeIndex, setActiveIndex] = useState(0);

Khi activeIndex là 0, Panel đầu tiên được mở rộng, và khi là 1, Panel thứ hai được mở rộng.

Khi bạn muốn điều phối hai hoặc nhiều component trong React, hãy di chuyển state của chúng lên component cha chung và truyền state xuống cho các component con thông qua props.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Làm thế nào để comment trong React?

entry

React Fibersss là gì?

entry

React Native là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào