Khóa học docker

Docker Hub là gì?

0 phút đọc

Docker Hub là một dịch vụ lưu trữ và chia sẻ các container image do Docker cung cấp. Đây là kho lưu trữ container image lớn nhất thế giới, cho phép các nhà phát triển và cộng đồng mã nguồn mở tìm kiếm, sử dụng và chia sẻ các container image. Docker Hub cung cấp một nền tảng để lưu trữ các image công khai hoặc riêng tư, giúp các nhóm phát triển và doanh nghiệp dễ dàng quản lý và phân phối các ứng dụng container hóa.

Các Tính Năng Chính của Docker Hub

Docker Hub cung cấp nhiều tính năng hữu ích cho việc quản lý và chia sẻ container image:

 1. Repositories: Docker Hub cho phép người dùng tạo các repository để lưu trữ và quản lý các container image. Người dùng có thể đẩy (push) và kéo (pull) các image từ repository này.
 2. Teams & Organizations: Docker Hub hỗ trợ việc quản lý quyền truy cập cho các nhóm và tổ chức, cho phép các thành viên trong nhóm hoặc tổ chức truy cập vào các repository riêng tư.
 3. Docker Official Images: Docker Hub cung cấp các image chính thức được Docker xác thực, đảm bảo chất lượng và bảo mật.
 4. Docker Verified Publisher Images: Docker Hub cũng cung cấp các image từ các nhà cung cấp đã được xác thực, đảm bảo chất lượng và độ tin cậy.
 5. Builds: Docker Hub có thể tự động xây dựng các container image từ mã nguồn trên GitHub hoặc Bitbucket và đẩy chúng lên Docker Hub.
 6. Webhooks: Docker Hub hỗ trợ webhooks để kích hoạt các hành động sau khi đẩy thành công một repository, giúp tích hợp Docker Hub với các dịch vụ khác.
 7. Docker Hub CLI Tool và API: Docker Hub cung cấp công cụ dòng lệnh (CLI) và API để tương tác với Docker Hub, giúp tự động hóa các quy trình quản lý container image.

Lợi Ích của Docker Hub

Docker Hub mang lại nhiều lợi ích cho các nhà phát triển và doanh nghiệp:

 1. Thư Viện Image Lớn: Docker Hub là kho lưu trữ container image lớn nhất thế giới, với hàng trăm nghìn image từ cộng đồng và các nhà cung cấp đã được xác thực. Điều này giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và sử dụng các image chất lượng cao.
 2. Bảo Mật: Docker Hub cung cấp các tính năng bảo mật như quét lỗ hổng bảo mật cho các image và hỗ trợ xác thực hai yếu tố (2FA) để bảo vệ tài khoản người dùng.
 3. Tích Hợp CI/CD: Docker Hub hỗ trợ tích hợp với các công cụ CI/CD như GitHub và Bitbucket, giúp tự động hóa quy trình xây dựng và triển khai ứng dụng.
 4. Quản Lý Quyền Truy Cập: Docker Hub cho phép quản lý quyền truy cập cho các repository riêng tư, giúp các nhóm và tổ chức dễ dàng kiểm soát ai có thể truy cập và sử dụng các image.
 5. Tính Di Động: Docker Hub giúp các nhà phát triển dễ dàng chia sẻ và phân phối các container image, đảm bảo rằng ứng dụng có thể chạy nhất quán trên nhiều môi trường khác nhau.

Cách Sử Dụng Docker Hub

Tạo Tài Khoản Docker Hub

Để sử dụng Docker Hub, bạn cần tạo một tài khoản Docker ID. Tài khoản này cho phép bạn truy cập vào Docker Hub và các dịch vụ khác của Docker.

 1. Truy cập trang web Docker Hub và đăng ký tài khoản miễn phí.

  https://hub.docker.com/
 2. Điền thông tin cần thiết và xác nhận email để hoàn tất quá trình đăng ký.

Tạo Repository Đầu Tiên

Sau khi đăng ký tài khoản, bạn có thể tạo repository đầu tiên của mình trên Docker Hub.

 1. Đăng nhập vào Docker Hub bằng tài khoản Docker ID của bạn.

 2. Trên trang Repositories, chọn Create Repository.

 3. Đặt tên cho repository của bạn, ví dụ: <your-username>/my-first-repo.

 4. Chọn loại repository (Public hoặc Private) và nhấn Create.

Đẩy Image Lên Docker Hub

Để đẩy một container image lên Docker Hub, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Đăng Nhập Docker Hub Từ Dòng Lệnh

  Mở terminal và đăng nhập vào Docker Hub bằng lệnh:

  docker login

  Nhập tên người dùng và mật khẩu Docker ID của bạn.

 2. Tạo Dockerfile

  Tạo một file có tên là Dockerfile với nội dung sau:

  # Sử dụng image chính thức của Node.js làm base image
  FROM node:14
  
  # Tạo thư mục làm việc trong container
  WORKDIR /app
  
  # Sao chép package.json và package-lock.json vào thư mục làm việc
  COPY package*.json ./
  
  # Cài đặt các phụ thuộc của ứng dụng
  RUN npm install
  
  # Sao chép mã nguồn ứng dụng vào thư mục làm việc
  COPY . .
  
  # Mở cổng 8080 để truy cập ứng dụng
  EXPOSE 8080
  
  # Chạy ứng dụng khi container khởi động
  CMD ["node", "app.js"]
 3. Xây Dựng Docker Image

  Sử dụng lệnh docker build để xây dựng Docker image từ Dockerfile:

  docker build -t <your-username>/my-first-repo .
 4. Đẩy Docker Image Lên Docker Hub

  Sử dụng lệnh docker push để đẩy Docker image lên Docker Hub:

  docker push <your-username>/my-first-repo

Kéo và Chạy Docker Image Từ Docker Hub

Để kéo và chạy một Docker image từ Docker Hub, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Kéo Docker Image

  Sử dụng lệnh docker pull để kéo Docker image từ Docker Hub:

  docker pull <your-username>/my-first-repo
 2. Chạy Docker Image

  Sử dụng lệnh docker run để chạy Docker image:

  docker run -p 8080:8080 <your-username>/my-first-repo

  Mở trình duyệt web và truy cập http://localhost:8080 để xem ứng dụng của bạn.

Ví Dụ: Tạo và Chạy Ứng Dụng Web Đơn Giản Với Docker Hub

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tạo và chạy một ứng dụng web đơn giản sử dụng Docker Hub.

 1. Tạo Dockerfile

  Tạo một file có tên là Dockerfile với nội dung sau:

  # Sử dụng image chính thức của Node.js làm base image
  FROM node:14
  
  # Tạo thư mục làm việc trong container
  WORKDIR /app
  
  # Sao chép package.json và package-lock.json vào thư mục làm việc
  COPY package*.json ./
  
  # Cài đặt các phụ thuộc của ứng dụng
  RUN npm install
  
  # Sao chép mã nguồn ứng dụng vào thư mục làm việc
  COPY . .
  
  # Mở cổng 8080 để truy cập ứng dụng
  EXPOSE 8080
  
  # Chạy ứng dụng khi container khởi động
  CMD ["node", "app.js"]
 2. Tạo file package.json

  Tạo một file có tên là package.json với nội dung sau:

  {
   "name": "docker-example",
   "version": "1.0.0",
   "description": "A simple web application",
   "main": "app.js",
   "scripts": {
    "start": "node app.js"
   },
   "dependencies": {
    "express": "^4.17.1"
   }
  }
 3. Tạo file app.js

  Tạo một file có tên là app.js với nội dung sau:

  const express = require('express');
  const app = express();
  const port = 8080;
  
  app.get('/', (req, res) => {
   res.send('Hello, Docker Hub!');
  });
  
  app.listen(port, () => {
   console.log(`App running at http://localhost:${port}`);
  });
 4. Xây Dựng Docker Image

  Sử dụng lệnh docker build để xây dựng Docker image từ Dockerfile:

  docker build -t <your-username>/docker-example .
 5. Đẩy Docker Image Lên Docker Hub

  Sử dụng lệnh docker push để đẩy Docker image lên Docker Hub:

  docker push <your-username>/docker-example
 6. Kéo và Chạy Docker Image Từ Docker Hub

  Sử dụng lệnh docker pull để kéo Docker image từ Docker Hub:

  docker pull <your-username>/docker-example

  Sử dụng lệnh docker run để chạy Docker image:

  docker run -p 8080:8080 <your-username>/docker-example

  Mở trình duyệt web và truy cập http://localhost:8080 để xem ứng dụng của bạn.

Kết Luận

Docker Hub là một công cụ mạnh mẽ giúp đơn giản hóa quá trình lưu trữ, quản lý và chia sẻ các container image. Với Docker Hub, các nhà phát triển có thể dễ dàng tìm kiếm, sử dụng và chia sẻ các container image, đảm bảo rằng ứng dụng của họ sẽ hoạt động nhất quán trên nhiều môi trường khác nhau. Docker Hub cũng cung cấp nhiều tính năng hữu ích như quản lý quyền truy cập, tích hợp CI/CD, và bảo mật, giúp tối ưu hóa quá trình phát triển và triển khai ứng dụng.

Việc sử dụng Docker Hub không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và công sức mà còn đảm bảo tính nhất quán và bảo mật cho các ứng dụng container hóa. Bằng cách tận dụng các tính năng của Docker Hub, các nhà phát triển và doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả và chất lượng của quy trình phát triển phần mềm.

Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Docker Hub là gì?

entry

Docker image là gì?

entry

Tại sao lại cần Docker?

Gợi ý bài viết

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào