Khóa học cpp

Cấu trúc điều kiện trong c++

0 phút đọc

Cấu trúc rẽ nhánh (Conditional statement)

Trước khi nói về cấu trúc rẽ nhánh chúng ta cùng tìm hiểu một chút về kiểu dữ liệu Boolean trong ngôn ngữ C++.

 • Kiểu dữ liệu Boolean chỉ nhận hai giá trị : true(tương ứng với 1) và false(tương ứng với 0)

 • Khai báo kiểu dữ liệu Boolean chúng ta chỉ việc sử dụng từ khóa bool. Điều này tương tự như với các từ khóa khác int,float,double ...

Ví dụ :

bool bl ;      // khởi tạo biến Boolean.
bool b1 = false;  // khởi tạo theo phương thức sao chép.
bool b2(true);  // khởi tạo theo phương thức mặc định.
 • Toán tử logic NOT(!) có thể làm thay đổi ngược lại giá trị của biến kiểu Boolean.

Ví dụ :

bool bl1 = !true; // Lúc này biến bl1 không nhận giá trị true mà nhận giá trị ngược lại của true. Tức là nhận giá trị false
bool bl2(!false); // Điều tương tự xảy ra với biến bl2. Lúc này bl2 có giá trị true
 • Chúng ta sẽ cùng thử làm một ví dụ sau
2 1 1

Các bạn thử gõ rồi run thử xem màn hình in ra như thế nào ?

Kết quả:

1
0
0
1
Tại sao lại như vậy ?

Như đã nói ở trên

Kiểu dữ liệu Boolean chỉ nhận hai giá trị : true(tương ứng với 1) và false(tương ứng với 0)

Chính vì lý do đó khi ta dùng cout để in ra màn hình thì nó sẽ báo kết quả tương đương với 1true, 0false.

Nếu ta muốn in ra "true" và "false" thì có được không ?

Tất nhiên là được. Khi ra sử dụng boolalpha trong thư viện std.

2 1 2

Kết quả

1
0
false
true

Đó là kiểu dữ kiệu Boolean.

Còn bây giờ chúng ta sẽ vào vấn đề chính là Cấu trúc rẽ nhánh (Conditional statement)

 • Biến dữ liệu kiểu Boolean được áp dụng vào trong việc điều khiển luồng(cấu trúc rẽ nhánh)

Trước hết, cùng thử xem một ví dụ :

Nếu hôm naythứ 5 tôi sẽ học lập trình c++.

Chúng ta cùng xem sơ đồ khối sau :

2 1 3

Máy tính không giống con người nên chúng không thể tự trả lời câu hỏi của chúng ta được. Vì vậy chúng ta phải đặt ra một điều kiện có giới hạn trường hợp. Như vậy máy tính mới có thể xử lý thông tin được.

Việc đặt ra một điều kiện Làm như thế nào để học giỏi lập trình? với máy tính thì máy tính sẽ không thể nào mà trả lời giúp bạn được phải không?

Như trong sơ đồ trên. Điều kiện Thứ 5?(Hôm này có phải là thứ 5?) chỉ có hai phương án trả lời cho câu hỏi đó là ĐÚNG là thứ 5 hoặc KHÔNG là thứ 5.

Ứng với hai phương án trả lời là hai hành động tương ứng

 • ĐÚNG là thứ 5 --> Học lập trình C++.
 • Hoặc
 • KHÔNG là thứ 5. --> Học Tiếng Anh.

Như chúng ta đã thấy việc giới hạn trường hợp xử lý điều kiện là Đúng hoặc Sai.
Cùng liên kết với kiến thức về kiểu Boolean mình vừa giới thiệu.

Kiểu Boolean có hai giá trị TrueFalse tương ứng với điều đó là 10
Máy tính mà chúng ta sử dụng cũng chỉ xử lý được trên hai giá trị 01

Như vậy, cùng nhìn lại sơ đồ khối một lần nữa dựa trên sự biểu diễn của khối điều khiển và kiểu dữ liệu Boolean

Nội dung kiến thức của bài này các bạn cần ghi nhớ :

 • Kiểu dữ liệu Boolean
 • Sơ đồ khối miêu tả cấu trúc rẽ nhánh bằng khối điều khiển.

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

Gợi ý bài viết

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely