Khóa học aws

Gới thiệu AWS Config

0 phút đọc

AWS Config là gì

 • AWS Config là dịch vụ hỗ trợ cho việc audit AWS resources của bạn
 • Record lại cấu hình và sự thay đổi cấu hình theo thời gian
 • Ví dụ:
  • AWS EBS đã được encrypt hay chưa ?
  • EIP đã được attach đến EC2 instance hay chưa ?
  • ...
 • Kiểm tra cấu hình của một hoặc nhiều resource có trên account của bạn
 • Nhận thông báo khi resource được tạo mới/thay đổi/xóa
AWS Config

Phân biệt Cloudwatch vs CloudTrail vs Config

 • Cloudwatch
  • Monitoring (metrics, CPU, network,...), dashboard
  • Events & Alert
  • Logging & Analysis
 • CloudTrail
  • Record API call
 • Config
  • Record Configuration changes
  • Evaluate resources against compliance rules

Ví dụ với Elastic Load Balancer

 • Cloudwatch
  • Monitoring những request đến
  • Tạo dashboard để theo dõi performance
 • CloudTrail
  • Kiểm tra ai đã thay đổi config của Load Balancer qua API call
 • Config
  • Kiểm tra config thay đổi
  • Đảm bảo Load Balancer luôn được assign một SSL certificate (compliance)
Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Làm thế nào để gọi hàm constructor của lớp cơ sở từ lớp con trong TypeScript?

junior

Những tính năng mới nào được giới thiệu trong ASP.NET Web API 2.0?

junior

Những lệnh xử lý lỗi mới nào được giới thiệu với SQL Server 2005 và các phiên bản sau?

Gợi ý bài viết

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely