Khóa học aws

CloudFront nâng cao

0 phút đọc

Chi phí CloudFront

Cloudfront Egde locations được nằm khắp nơi trên toàn cầu, chi phí data của mỗi Egde location là khác nhau.

CloudFront - Pricing

CloudFront Price classes là gì

Bạn có thể giảm thiểu chi phí sử dụng Cloudfront bằng cách giảm số lượng edge location. Nếu ứng dụng của bạn có lượng người dùng chỉ trong khu vực Đông Nam Á, bạn không cần phải dùng tất cả các Edge location trên toàn cầu. Có 3 price classes:

  • Price Class All: Tất cả các regions - hiệu suất tốt nhất (chi phí đắt nhât)
  • Price Class 200: Hầu hết regions, nhưng sẽ giảm thiểu những region có chi phí đắt
  • Price Class 100: Chỉ có ít những region có chi phí đắt
CloudFront - Price classes

CloudFront Multiple Origin là gì

Bạn có thể route tới những origin khác nhau dựa vào path hoặc content type:

CloudFront - Multiple Origin

CloudFront Origin Groups là gì

Origin Groups bao gồm một primary và một secondary origin, nhằm tăng cường tính sẵn sàng và khả năng phục hồi khi có sự cố ở 1 origin. Nếu primary origin có vấn đề, secondary origin sẽ được sử dụng

CloudFront - Origin Groups

CloudFront - Field Level Encryption

Field-level encryption là một layer security có nhiệm vụ bảo mật những thông tin quan trọng được gửi đi từ phía client. Những thông tin quan trọng (ví dụ như: mật khẩu...) sẽ được mã hóa tại Edge gần với user.

  • Cách sử dụng:
    • Gửi thông tin các field qua POST request (tối đa 10 fields)
    • Sử dụng public key để encrypt
    • Phía origin (vd: EC2 server...) sẽ dùng private key để decrypt những field đó
CloudFront - Field Level Encryption

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

Gợi ý bài viết

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely