Giới thiệu CloudFront Signed URL/Signed Cookies

CloudFront Signed URL/Signed Cookies là gì

Trên thực tế có nhiều nội dung của website của bạn chỉ giới hạn cho những người dùng nhất định (người dùng đã trả phí). Chúng ta có thể dùng Cloudfront Signed URL/Cookie để dễ dàng quản lý truy cập đến nội dung của riêng mình.

  • Signed URL: sử dụng trong trường hợp truy cập đến file riêng biệt (mội signed url/ 1 file)
  • Signed Cookies: sử dụng trong trường hợp truy cập đến nhiều file (một signed cookie cho nhiều file)

CloudFront Signed URL/Signed Cookies

Bài trước
left Bài trước
left Cloudfront là gì
Bài tiếp theo
CloudFront nâng cao right
Bài tiếp theo right
Avatar Phan Văn Đức
VIẾT BỞI

Phan Văn Đức